RCC K&L – 2010/11

19-11-2010

Natuurlijke koudemiddellen. Natuurlijk?

Natuurlijke koudemiddellen. Natuurlijk? Alhoewel de koeltechnische eigenschappen van natuurlijke koudemiddelen nooit ter discussie hebben gestaan, werd na de uitvinding van de CFK’s in de jaren dertig overgegaan op het gebruik van synthetische koudemiddelen. Met de ontdekking - in de jaren ’70 van de vorige eeuw - dat CFK’s schade aanrichten aan de ozonlaag, is uiteindelijk het Montreal Protocol tot stand gekomen, dat de uitfasering van CFK’s en HCFK’s regelde.

Lees verder

19-11-2010

Imagocampagne NVKL : Naamsbekendheid NVKL-installateur stijgt fors !

Imagocampagne NVKL :  Naamsbekendheid NVKL-installateur stijgt fors ! Sinds 2009 is de NVKL bezig met het in de markt zetten van het NVKL-kwaliteitslabel voor installateurs in de koeltechniek en klimaatbeheersing. Begin dit jaar nam de werkgroep Promotie, waarin een representatieve afvaardiging van het NVKL-ledenbestand zit, het besluit om de NVKL-installateur via het massamedium radio te promoten. Deze keuze heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen!

Lees verder

19-11-2010

Uitfasering R22: Vervangen zonder te vervangen

Uitfasering R22: Vervangen zonder te vervangen In de periode 2010 tot en met 2015 worden alle R22-installaties in Europa uitgebannen. Dit is goed nieuws voor zowel het milieu als de installatiebranche. De uitfasering zorgt immers voor een impuls aan de vervangingsmarkt die in Nederland toch al sterk in opkomst is.

Lees verder

19-11-2010

Programmaoverzicht Week van de Koude 7 december

Programmaoverzicht Week van de Koude 7 december 10.00 uur- Opening door Dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg (voormalig politiek verslaggever)

Lees verder

19-11-2010

Abstracts Week van de Koude

Abstracts Week van de Koude Spreker 1: Prof. Henk. van der Ree (bestuurslid IIR-IIF, internationale koepel koeltechnische verenigingen) Titel: Ontwikkelingen koeling en koudemiddelen in mondiaal perspectief. Waar gaat het naar toe. Trends

Lees verder

19-11-2010

Enquête

Enquête Op dinsdag 7 december houdt Agentschap NL voor de derde keer het nationaal congres natuurlijke koudemiddelen. Voorafgaand aan het congres heeft RCC Koude & Luchtbehandeling een bliksemenquête onder 96 leveranciers uitgevoerd over hun ervaringen met de uitfasering van R22 en inzet van natuurlijke koudemiddelen.

Lees verder

19-11-2010

Eurammon: natuurlijke koudemiddelen,ontwikkelingen en trends

Eurammon: natuurlijke koudemiddelen,ontwikkelingen en trends Belangrijke criteria als veiligheid, kosten en milieu bepalen de keuze van een koudemiddel voor een koelinstallatie of een airconditioningsysteem. Met de stijgende kosten van energie speelt het energiegebruik een steeds belangrijker rol. In het ideale geval beschikt het koudemiddel over uitstekende thermodynamische eigenschappen, goede fysische karakteristieken en chemische stabiliteit. Verder is de invloed op het milieu te verwaarlozen en is het goedkoop en overal ter wereld te verkrijgen.

Lees verder

19-11-2010

Daikin’s visie op de volgende generatie koudemiddelen

Daikin’s visie op de volgende generatie koudemiddelen Wat zijn de koudemiddelen van de toekomst? Het is niet mogelijk om hier een eenduidig antwoord op te geven. Sinds 1 januari 2010 mag er geen R-22 meer in maagdelijke vorm worden toegevoegd aan koelinstallaties en airconditioningsystemen. Wel mag er nog tot 2015 gebruik worden gemaakt van geregenereerd koudemiddel, maar vanaf dan staan we voor de keuze: moet de installatie worden voorzien van een HFK of een natuurlijk koudemiddel als ammoniak, CO2 of propaan?

Lees verder

19-11-2010

Waardoor wordt de werking van een dauwpuntkoeler beïnvloed?

Waardoor wordt de werking van een dauwpuntkoeler beïnvloed? Een dauwpuntkoeler wordt gedefinieerd als een indirecte verdampingskoeler met een tegenstroom warmtewisselaar die de primaire lucht koelt en de proceslucht bevochtigt en afgeeft aan de omgeving. Door de tegenstroomwarmtewisselaar is de luchtuitblaastemperatuur niet beperkt tot de natteboltemperatuur. De constructie bestaat uit polypropyleen kanaalplaten waarbij de primaire luchtstroom door de kanalen geleid wordt.

Lees verder

19-11-2010

Transkritische CO2-boosterinstallaties bij supermarkten

Transkritische CO2-boosterinstallaties bij supermarkten Om aan de vraag naar CO2-installaties te kunnen voldoen, richtte Assumburg Koeltechniek uit Uitgeest zich een paar jaar geleden direct tot meer ervaren collega’s in Zweden. Het Nederlandse bedrijf vond daar een prima partner in Green & Cool, die complete CO2-packs levert, inclusief goed ontwikkelde software. Vooral dat laatste wordt als zeer belangrijk ervaren. Green & Cool heeft op dit moment al zo’n honderdvijftig winkels voorzien van een transkritische CO2-installatie.

Lees verder

Pagina 1 van 3123

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.