RCC K&L – 2011/02

25-02-2011

Trend of trendy?

Trend of trendy? Wat is er anno 2011 ‘hot’ in de koudebranche? Op 1, 2 of 3 maart heeft u weer ruim de gelegenheid om naar de belangrijkste trends op het gebied van de koude- en luchttechniek te kijken. En om een inschatting te maken van wat nu echt belangrijke ontwikkelingen zijn of wat niet meer is dan het handig inspelen op een trend of zelfs een beetje trendy.

Lees verder

25-02-2011

Karel Maessen, de nieuwe NVKL onderwijs-ambassadeur Zuid in zuid

Karel Maessen, de nieuwe NVKL onderwijs-ambassadeur Zuid in zuid Nederland is koudetechniek en onderwijs in beweging gekomen. Gesprekken met het opleidingsbedrijf IWZO te Roermond welke sinds 2010 gaande zijn, hebben geresulteerd in een eerste concreet resultaat. Karel Maessen van Cofely refrigiration Panningen treedt toe tot het bestuur van het opleidingsbedrijf namens NVKL. Karel is altijd geboeid geweest door vakonderwijs en is ook nu betrokken bij de verkiezing van de beste techniekleerling op de scholen in de regio Panningen.

Lees verder

25-02-2011

23e koudecongres in Praag in augustus 2011

23e koudecongres in Praag in augustus 2011 Inschrijving 23e congres van het IIR in Praag open vanaf februari 2011. Voor de inschrijving van het 23e congres van het IIR wordt hierbij het bericht aangegeven dat de KNVvK ontving. Via onderstaande link kunt u zich hiervoor inschrijven.

Lees verder

25-02-2011

Vergelijk energieprestatie en eco-efficiëntie van koelmachines en warmtepompen

Vergelijk energieprestatie en eco-efficiëntie van koelmachines en warmtepompen De wereld om ons heen verandert snel. Nieuwe en bestaande inzichten ten aanzien van het milieu dus ook. Na aandacht voor de aantasting van de ozonlaag hebben we nu te maken met het broeikaseffect. Aan technische installaties en processen worden eisen gesteld met betrekking tot het reduceren van het gebruik van broeikasgassen.

Lees verder

25-02-2011

Voor duurzame trends naar de Klimaatvak

Voor duurzame trends naar de Klimaatvak Op 1, 2 en 3 maart 2011 vinden in de Evenementenhal in Gorinchem weer de Installatie Vakbeurs en de Klimaatvak plaats. Op de Klimaatvak, de vakbeurs voor airconditioning, luchtbehandeling en koudetechniek, wordt ook dit jaar de koude industriële straat ingericht met onder andere bedrijven als Wijbenga, Danfoss, VDH Products en de NVKL. De organisatie is bezig met het invullen van de laatste standlocaties.

Lees verder

25-02-2011

Onderzoek naar optimale koel- en vrieshuizen gewenst

Onderzoek naar optimale koel- en vrieshuizen gewenst Bij het ontwerp voor een nieuwe koelruimte wordt in de regel uitgegaan van de producten die moeten worden opgeslagen, de logistiek, het beschikbare oppervlak, et cetera. Bij het ontwerpproces worden met behulp van de numerieke simulatie van de ruimtestroming de bouwvorm, plaatsing en ontwerpparameters bepaald. Als beoordeling voor de kwaliteit van het ontwerp wordt daarbij het warmteoverdrachtscoëfficiënt gebruikt. Door deze methode kan men al snel de kosten voor de opslag inclusief koeler optimaliseren. Verder uitwerken van dergelijke systematieken zijn zeer waardevol.

Lees verder

25-02-2011

Van der Waals als baken voor Kamerlingh Onnes

Van der Waals als baken voor Kamerlingh Onnes Op 10 december 1910, honderd jaar geleden, ontving Johannes Diderik van der Waals de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Het was een late bekroning voor het baanbrekende werk dat hij in zijn proefschrift van 1873 wereldkundig had gemaakt: de toestandsvergelijking. Reden voor het Nobelcomité in Stockholm om de timmermanszoon uit Leiden alsnog te bekronen, was het succes dat Heike Kamerlingh Onnes op basis van het werk van Van der Waals in 1908 had geboekt: het vloeibaar maken van helium bij een temperatuur van 4,2 graden boven het absolute nulpunt (–273 ºC). Om die mijlpaal te bereiken koerste Kamerlingh Onnes op het baken dat de toestandsvergelijking voor hem vormde.

Lees verder

25-02-2011

Ventilatieonderzoek bevestigt slechte staat van ventilatiesystemen

Ventilatieonderzoek bevestigt slechte staat van ventilatiesystemen Het blijft bijzonder slecht gesteld met de kwaliteit van ventilatiesystemen in Nederland. Het onderzoek dat het ministerie van VROM in het afgelopen jaar liet uitvoeren, toont aan dat er niet veel verbeterd is. Dat vertelde Jaap Balvers tijdens de presentatie van nieuwe onderzoeksgegevens op het ventilatiesymposium van Alusta Natuurlijke Ventilatietechniek. In de praktijk blokkeren vrijblijvendheid, onverschilligheid en gebrek aan kennis een echte vooruitgang op dit gebied.

Lees verder

25-02-2011

Scholenconcept: voor een gezond en energiezuinig schoolklimaat

Scholenconcept: voor een gezond en energiezuinig schoolklimaat Dat het binnenklimaat in scholen te wensen overlaat is inmiddels wel bekend. Om te komen tot een goed binnenklimaat is niet alleen ventilatie belangrijk, maar ook verwarming of verkoeling. Alleen ventilatie zou tekort doen aan het comfort van het binnenklimaat. In een klaslokaal moet een aangename temperatuur aanwezig zijn en dat zonder tochtklachten. Het openen dan wel sluiten van ramen om de temperatuur aangenaam te houden, is niet van deze tijd en leidt tot discomfort in de vorm van tocht.

Lees verder

25-02-2011

Duurzaamheid van de toekomstige koudemiddelen

Duurzaamheid van de toekomstige koudemiddelen Vanwege de wereldwijde klimaatverandering zetten de publieke opinie, de politieke partijen en diverse ministeries de koudeindustrie onder druk om de gehalogeneerde koolwaterstofkoudemiddelen (HFK’s), die een (zeer) hoog GWP (= broeikaseffect) bezitten, te vervangen door bijvoorbeeld natuurlijke koudemiddelen met een aanzienlijk lagere GWP.

Lees verder

Pagina 1 van 212

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.