RCC K&L – 2010/05 NVKL-jubileumnummer

19-06-2010

60 Jaar kwaliteit ! De NVKL bestaat nu 60 jaar.

60 Jaar kwaliteit ! De NVKL bestaat nu 60 jaar. Op zich niet zo heel bijzonder, want er zijn brancheverenigingen die veel langer bestaan. Maar toch…, al 60 jaar willen koeltechnische bedrijven een eigen club. Anders was er toch al lang een fusie geweest met een andere vereniging in het installatieveld? Volgens mij komt het omdat koeltechneuten zich speciaal voelen.

Lees verder

19-06-2010

Kennis is de kracht van de koudebranche

Kennis is de kracht van de koudebranche Kennis en kwaliteit moeten het bestaansrecht van de koeltechnische installateur garanderen. Daar heeft de NVKL in 2009 opnieuw fors op in gezet door de NVKL-erkenning in te voeren op basis van een kwaliteitsaudit. In gesprek met Vincent Slappendel, Chris van der Lande, Mart Peeman en Henry Kruiper blijkt dit NVKL-beleidsteam de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Lees verder

19-06-2010

Felicitatie van KNVvK voor NVKL

Felicitatie van KNVvK voor NVKL Het bestuur van de KNVvK feliciteert de NVKL met haar 60-jarig jubileum. Met de NVKL en haar voorganger de Veko-Harep heeft de KNVvK veelvuldig opgetrokken en samengewerkt. Tal van initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn te noemen, onder andere op het gebied van de kennisoverdracht, gerealiseerd via themadagen, de veelvuldige contacten via bestuurlijk overleg en de samenwerking met de instandhouding van de leerstoel koude aan de TU - Delft.

Lees verder

19-06-2010

‘Het gaat om stapjes in de richting van toepasbaarheid’

‘Het gaat om stapjes in de richting van toepasbaarheid’ De TU Delft is de oudste technische universiteit van Nederland. Koudetechniek was in Delft lang onderdeel van het onderzoeksportfolio. Maar begin jaren 2000 sneuvelde de sectie Koudetechniek & Klimaatregeling bij een omvangrijke herinrichting van de onderzoeksprogramma´s. Gedwongen door bezuinigingen en internationale concurrentie stelde de TU Delft andere prioriteiten, en koudetechniek hoorde daar als ‘importtechnologie’ niet bij.

Lees verder

19-06-2010

“Complexiteit wordt de toekomst en dat vraagt toenemende kennis”

“Complexiteit wordt de toekomst en dat vraagt toenemende kennis” ‘Tijd – De voortgang en opvolging van gebeurtenissen en verschijnselen van heden naar toekomst, waardoor het heden verandert in het verleden’. Zo begint het lemma ‘Tijd’ in de Summa Encyclopedie deel 19, 1978. Die voortgang kent maar één richting: naar de toekomst. Nu is het voor de mens kennelijk moeizaam om vooruit te kijken.

Lees verder

19-06-2010

Brinkman: “Het gebouw is steeds minder belangrijk geworden”

Brinkman: “Het gebouw is steeds minder belangrijk geworden” De bouwsector werkt hard aan het verduurzamen van de fysieke omgeving. Hierbij gaat veel aandacht naar nieuwe en bestaande gebouwen. Bij nieuwe gebouwen is het streven om in 2020 alleen nog energieneutrale gebouwen te realiseren. Voor de bestaande gebouwen ligt er een enorme renovatieopgave om het energiegebruik terug te brengen.

Lees verder

19-06-2010

De leden rond de vereniging

De leden rond de vereniging Op een oude stadsmuur van Genève is een reusachtig gedenkteken van de reformatie, de ‘Mur de la Réformation’, te vinden. Daarop prijkt ook de Nederlandse Vader des Vaderlands, Willem de Zwijger. Naast zijn metershoge beeltenis is een tekst van hem te lezen, ontleend aan het ‘Plakkaat van Verlatinghe’, waarmee de onafhankelijkheid van de Lage Landen geproclameerd werd en dat twee eeuwen later model zou staan voor de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten.

Lees verder

19-06-2010

Duurzaam koelen in duurzame gebouwen

Duurzaam koelen in duurzame gebouwen De koelvraag neemt toe. Deze trend zal de komende jaren omgebogen moeten worden (‘knik-effect’) tot 30 procent onder het niveau van 1990. De tools daarvoor zijn er, dankzij de onderzoekers van TNO en Wageningen universiteit. Het initiatief is nu aan de markt. Gaat de praktijkvoorkeur uit naar de bekende duurzame koeltechnieken, of zoekt men het liever bij de exotische koeltechnieken?

Lees verder

19-06-2010

60 jaar opleiden in de koeltechnische sector

60 jaar opleiden in de koeltechnische sector Al heeft NVKL onderwijs vanaf het begin een warm hart toegedragen, ze heeft niet altijd de hand gehad in de ontwikkeling daarvan. Momenteel neemt NVKL veel onderwijsinitiatieven. Samen met het opleidingsfonds Otib heeft NVKL plannen gemaakt voor korte en lange termijn. Maar zowel onderwijs en leerprocessen als het vak koudetechniek bestaan langer dan de zes decennia die NVKL heeft afgelegd.

Lees verder

19-06-2010

‘Je leert hier echt hoe de dingen in elkaar zitten’

‘Je leert hier echt hoe de dingen in elkaar zitten’ De Post-HBO Opleiding Koudetechniek in Den Bosch is uniek in zijn soort. Theoretisch van hoog niveau, en met volop aandacht voor de praktische toepassing. De afgelopen jaren is een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt. En, zeker zo belangrijk: het hogere niveau beklijft. Volgens gecommitteerde en docent Geert Doornbos is het succes van de opschaling mede te danken aan de steun en inzet van de NVKL.

Lees verder

Pagina 1 van 212

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.