RCC K&L – 2011/04

27-04-2012

Reken op 100 procent koelkracht met tijdelijke back-up

Reken op 100 procent koelkracht met tijdelijke back-up Tijdens revisie of ombouw van de koelapparatuur is een ononderbroken voortgang van de operatie prioriteit nummer één. Hoe kan dit worden gegarandeerd? Huren van tijdelijke koelingen ligt voor de hand. Dit garandeert een vlekkeloze voortzetting van de dagelijkse operatie.

Lees verder

29-04-2011

De tuinbouw energieneutraal in 2020?

De tuinbouw energieneutraal in 2020? Ik ben een Westlandse. Geboren en getogen. De ouders van ruim zestig procent van de kinderen die op de lagere school bij mij in de klas zaten, hadden een tuinbouwbedrijf. Zo ook de ouders van mijn beste vriendin. Heel wat keren heb ik met haar samen bakkies gepapierd: een dunne laag ribbeltjeskarton in de houten kistjes stoppen, dat de tomaten moest beschermen. We kregen een cent per bakkie. In de winter speelden we vaak in het ketelhuis, want daar was het altijd lekker warm.

Lees verder

29-04-2011

Principe akkoord cao installatietechniek

Principe akkoord cao installatietechniek “Op 6 april 2011 is FWM het met de vakbonden eens geworden over een principeakkoord met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metaal en Techniek, waarbij een organisatie teruggaat naar de achterban voor nader overleg. Dit akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van de betrokken organisaties. De beoogde nieuwe CaO, die een looptijd heeft van 25 maanden (van 1 april 2011 tot 1 mei 2013), bevat structurele loonsverhogingen op 1 oktober 2011 (1%), 1 februari 2012 (1,15%), 1 augustus 2012 (1,15%) en 1 februari 2013 (1,15%). Bedrijven die als gevolg van de economische crisis hebben te maken met leegloop kunnen de loonsverhoging van 1 oktober 2011 doorschuiven naar 1 februari 2012. De betrokken werknemers hebben dan ter compensatie recht op twee roostervrije dagen.

Lees verder

29-04-2011

10e IIR Gustav Lorentzen Conferentie in 2012 in Nederland

10e IIR Gustav Lorentzen Conferentie in 2012 in Nederland De Gustav Lorentzen Conferentie zal van 25 t/m 27 juni 2012 worden gehouden bij de TU in Delft. Het IIR, de TU en de KNVvK doen hierbij de eerste aankondiging en de oproep voor het inzenden van samenvattingen en papers. De conferentie staat vooral in het teken van het bevorderen van het gebruik van natuurlijke koudemiddelen, maar ook in het teken van innovatie, energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Lees verder

29-04-2011

Subsidieregelingen luchtkanalensystemen : het hoe en wat

Subsidieregelingen luchtkanalensystemen : het hoe en wat Milieu, duurzaamheid, energiezuinig, groene marketing; deze begrippen zijn momenteel heel actueel en ‘hot’. In een aantal gevallen worden deze zaken ook gesubsidieerd door de overheid. Ook voor bedrijven in de luchtkanalenbranche biedt dit perspectieven.

Lees verder

29-04-2011

Gebiedsontwikkeling en WKO

Gebiedsontwikkeling en WKO De techniek van energieopslag in de bodem (WKO) neemt meer en meer een vlucht. In Nederland zijn al meer dan 1200 systemen in bedrijf. Er zijn verschillende systemen waarmee energie in de bodem kan worden opgeslagen. Zo is er de techniek van bodemlussen en worden zogenaamde openbronsystemen in doubletvorm (twee bronnen) als ook zogeheten monobronnen (één bron) toegepast. In dit artikel worden de gebiedsontwikkelingen met WKO besproken.

Lees verder

29-04-2011

Energiepotentieel onder onze voeten

Energiepotentieel onder onze voeten In de aarde onder onze voeten is een enorm energiepotentieel aanwezig. Deze onuitputtelijke duurzame energiebron is voor iedereen beschikbaar en kan een energie- en co?-besparing opleveren van 50 tot 80 procent. Van bodemwarmte kan namelijk op grote schaal gebruik gemaakt worden, omdat de risico's voor haalbaarheid en de exploitatiekosten relatief laag zijn.

Lees verder

29-04-2011

Energiebesparing mini-WKO door buffer- en hybridetechnologie

Energiebesparing mini-WKO door buffer- en hybridetechnologie Warmte- en koudeopslag in de bodem is een duurzame en rendabele techniek om gebouwen in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen. Door het gebruik van de in de zomer opgeslagen warmte en in de winter opgeslagen koude, kunnen grote energiebesparingen worden gerealiseerd. De bodem moet hiervoor dan wel geschikt zijn en tevens moet er door de vergunningverlener toestemming worden verleend, voor het slaan en het gebruik van deze warme- en koudebronnen.

Lees verder

29-04-2011

Energieproducerende kassen op het Innovatie- en Democentrum

Energieproducerende kassen op het Innovatie- en Democentrum Op 20 april 2009 werd het Innovatie- en Democentrum in Bleiswijk door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit geopend. Dit centrum is opgezet rond drie winnende ontwerpen van de ontwerpwedstrijd ‘Kas Als Energiebron’. Deze kassen werden ontworpen om energieneutraal te zijn (de ZonWindKas), of zelfs netto energieproducerend (de FlowdeckKas en de SunergieKas).

Lees verder

29-04-2011

Warmteterugwinning in combinatie met een warmtepomp, oplossing voor een beperking ?

Warmteterugwinning in combinatie met een warmtepomp, oplossing voor een beperking ? Met de toenemende toepassing van warmtepompen in technische installaties worden installateurs (ongewenst) ook geconfronteerd met de beperkingen van deze nieuwe technieken. In dit artikel wordt dieper ingegaan op dit fenomeen, met name indien lucht/lucht-warmtepompen worden toegepast waarbij ook ventilatielucht vereist is.

Lees verder

Pagina 1 van 212

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.