RCC K&L – 2013/06

21-06-2013

Opleiding

Opleiding Onlangs stond op de website van dit tijdschrift – www.koudeenluchtbehandeling.nl – een bericht van de studie van Real Skills Europe over het verminderen van lekkages in koelinstallaties, een onderwerp dat genoemd instituut na aan het hart ligt. De studie vergelijkt verschillende onderzoeken en benaderingen van dit probleem op meer dan 500 verkooppunten van een grote Britse winkelketen. „Deze studie over de milieu-impact van recent geïnstalleerde koelsystemen bij een grote retailer toont aan dat een consistente strategie voor de vermindering van de lekkage in combinatie met het gebruik van R407F i.p.v. R404A beter voor het milieu is dan het gebruik van alternatieve technologieën.”

Lees verder

21-06-2013

KNVvK Verenigingsnieuws

KNVvK Verenigingsnieuws Bestuurswisseling en wisseling van de kascommissie KNVvK - Afscheid bestuursleden - Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 mei j.l. werd afscheid genomen van 2 bestuursleden i.v.m. de afl opende termijn van 6 jaar voor bestuursfuncties. Dit waren de bestuurders Lieke Koets en Geert Doornbos. De voorzitter van de KNVvK Erik Hoogendoorn nam afscheid van hen en bedankte Lieke en Geert voor de werkzaamheden van de afgelopen 6 jaar.

Lees verder

21-06-2013

NVKL verenigingsnieuws

NVKL verenigingsnieuws Praktijkrichtlijnen NPR 7600 en NPR 7601 definitief - Dankzij de NVKL zijn deze praktijkrichtlijnen opgesteld, ze zijn officieel gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Hiermee beschikken installateurs, adviseurs en beheerders over een praktisch handvat om deze koudemiddelen veilig toe te passen. De richtlijnen vormen tevens de basis voor nog door de NVKL te ontwikkelen opleiding en certificering. Het ministerie van I&M kan in de wettekst van het activiteitenbesluit verwijzen naar deze richtlijnen, naar analogie van de PGS 13 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) voor ammoniak.

Lees verder

21-06-2013

Onderwijs binnen de koudetechniek

Onderwijs binnen de koudetechniek Als we het hebben over onderwijs binnen de koude- en klimaattechniek dan kunnen we sinds kort met trots zeggen dat we spreken over een doorlopende leerlijn van VMBO tot WO. Natuurlijk moeten er nog diverse punten en komma’s gezet worden in dit proces, maar het feit staat: Op alle niveaus is het mogelijk in Nederland opleidingen te volgen binnen ons vakgebied.

Lees verder

21-06-2013

50 jaar Post-HBO Koudetechniek: waar staan we nu?

50 jaar Post-HBO Koudetechniek: waar staan we nu? De post-HBO-opleiding Koudetechniek bestaat dit jaar 50 jaar. Wij zijn hier zeer mee ingenomen! Behalve dit artikel zullen later nog meer activiteiten worden ontplooid om aan dit heugelijke feit aandacht te geven. In dit artikel beginnen we met een inhoudelijke terugblik en het vaststellen van de huidige status. Er wordt hier een overzicht gegeven van de inhoud van de opleiding, de vorm waarin het gegeven wordt en hoe dat door de cursisten wordt gewaardeerd.

Lees verder

21-06-2013

Alfa-college – het Koudetechniekcentrum van Noord Nederland

Alfa-college – het Koudetechniekcentrum van Noord Nederland Sinds 1 augustus 2012 biedt het Alfa-college in Groningen als enige in Noord Nederland Koudetechniek opleidingen aan, waarbij ook de praktijk een belangrijk onderdeel is. Het Alfa-college heeft deze opleidingen overgenomen van het Noorderpoort-college in het kader van doelmatigheid van Technische opleidingen. Door het teruglopen van leerlingenaantallen de afgelopen jaren, zijn vele technische opleidingen te duur geworden om nog uit te voeren.

Lees verder

21-06-2013

Het BBL-GO°-traject ‘monteur koudetechniek’

Het BBL-GO°-traject ‘monteur koudetechniek’ In Ede is het landelijk opleidingsbedrijf voor koudetechniek, GO° gevestigd. GO° is opgericht door de branchevereniging NVKL samen met ORKA. Opleidingscentrum GO° werkt voor de uitvoering nauw samen met het op het zelfde adres gevestigde PTC+. Samen vormen zij voor opleidingen hét koudecentrum van Nederland. Hoe werkt dat nou, wat zijn de stappen en procedures voor een leerling die met zijn gereedschapkoffer aan de deur staat van zijn nieuwe werkgever? Roelof Robbertsen, teamleider en docent koudetechniek vertelt:

Lees verder

21-06-2013

Koeltechnisch onderwijs aan de Technische Universiteit Delft

Koeltechnisch onderwijs aan de Technische Universiteit Delft Al jaren geleden heeft Buis (1989) een overzicht van de koeltechnische opleidingen in Nederland gepubliceerd. Daarin heeft hij een onderscheid gemaakt van verschillende opleidingniveaus van het vakgebied en het belang van de verschillende niveaus inclusief het academisch niveau benadrukt. In dezelfde thema-uitgave van Koude & Klimaat (dat was destijds de titel van RCC/Koude & Luchtbehandeling - red.) heeft Stolk (1989) het programma van de studierichting werktuigbouwkundig ingenieur van de Technische Universiteit Delft uiteengezet. De opleiding was toen een 4-jarige opleiding en is sinds 1991 weer een 5-jarige opleiding geworden. Het programma is in vergelijking met het programma gerapporteerd door Stolk (1989) enigszins veranderd maar de opzet is nog steeds vergelijkbaar.

Lees verder

21-06-2013

Een nieuwe kwalificatiestructuur voor de techniek

Een nieuwe kwalificatiestructuur voor de techniek Kwalificatiedossiers zijn de bouwtekeningen voor het onderwijs. Waar werken we naartoe en wat levert dat op? Die tekeningen moeten goed en helder zijn. De minister vond de tekeningen waar de scholen nu mee werken nog niet goed genoeg. Er komt daarom een nieuw format voor de kwalifi catiedossiers. Ook de kwalifi catiestructuur van Kenteq, het kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap, gaat daarmee op de schop.

Lees verder

21-06-2013

Nieuw F-gassen practicum speelt in op behoefte uit de markt

Nieuw F-gassen practicum speelt in op behoefte uit de markt Ede, mei 2013 – ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, breidt haar bestaande practica koeltechniek en aircotechniek uit met een nieuw F-gassen practicum. Dit practicum, dat begin september wordt geopend, zal tevens dienst doen als erkende examenlocatie, waarbij examens worden afgenomen door STEK. Om de markt nog beter te bedienen biedt ROVC met het nieuwe F-gassen practicum een opleiding volgens het ‘one stop shopping’ principe aan. Een partij kan nu voor alle opleidingsbehoeften op het gebied van koudetechniek terecht bij ROVC. Dit geldt zowel voor de installatie- als de onderhoudsmarkt.

Lees verder

Pagina 1 van 212

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.