General, Nieuws

14-07-2017

30 procent van industriële warmtevraag kan mogelijk worden ingevuld middels ‘Ultra Diepe Geothermie’

30 procent van industriële warmtevraag kan mogelijk worden ingevuld middels ‘Ultra Diepe Geothermie’
Dertig procent van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie (UDG) kunnen worden geleverd. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. 

Minister Kamp: “Het kabinet streeft ernaar om in 2050 de CO-uitstoot in Nederland naar bijna nul terug te brengen. Daartoe is het noodzakelijk om voor de warmtevoorzieningen alternatieven te ontwikkelen. Geothermie, waarbij warmte uit de diepe ondergrond naar het oppervlak wordt gehaald, is zo’n alternatief. De geothermieprojecten die we al kennen zijn nog niet geschikt voor hogetemperatuurwarmtevoorziening voor de industrie. Om de warmtevraag in deze sector te verduurzamen, is het noodzakelijk geothermie op grotere diepten toe te passen. De Green Deal Ultradiepe Geothermie is een belangrijke stap om de potentie hiervoor in Nederland in kaart te brengen.”

Warmte op meer dan 4.000 meter

Geothermie biedt goede mogelijkheden om de vraag naar lageretemperatuurwarmte duurzaam in te vullen. Voor de verduurzaming van de hogeretemperatuur-warmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen dan tot nu toe gebruikelijk. UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In potentie zou 30 procent van de industriële warmtevraag kunnen worden voorzien door UDG. Met het uitvoeren van de Green Deal wordt invulling gegeven aan het transitiepad voor hogetemperatuurwarmte. Daarnaast draagt het realiseren van pilotprojecten voor 2020 bij aan het behalen van de hernieuwbare energiedoelen uit het Energieakkoord, aldus de rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.