General

27-06-2017

Minder dan de helft van de technisch geschoolden heeft een technisch beroep

Minder dan de helft van de technisch geschoolden heeft een technisch beroep
In 2016 beschikten 1,9 miljoen 15- tot 65-jarige Nederlanders over een afgeronde technische opleiding. Minder dan de helft van deze technisch geschoolden had daadwerkelijk een technisch beroep, zo blijkt uit onderzoek dat het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om in het kader van het Techniekpact de arbeidsdeelname van technisch geschoolden in kaart te brengen.

Van de bijna 1,9 miljoen geschoolden in de leeftijd van 15 tot 65 jaar wertken er 844.000 in een technisch beroep, 668.000 in een niet-technisch beroep, 82.000 waren werkloos en 276.000 behoorden tot de ‘niet-beroepsbevolking’. Niet iedereen met een technisch beroep heeft ook een technische opleiding gevolgd. Vorig jaar werkten 575.000 mensen zonder technische opleiding in een technisch beroep.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Van alle mannen met een technische opleiding had ongeveer 50 procent een technisch beroep in 2016. Vergeleken met drie jaar eerder zijn niet alleen meer mannen technisch geschoold, ze zijn ook vaker aan het werk in een technisch beroep. In 2013 had 45 procent van de technisch geschoolde mannen een technische baan. Het aantal mannelijke technici dat in een niet-technisch beroep aan de slag ging bleef met een derde nagenoeg gelijk. Technisch opgeleide vrouwen werkten veel vaker in een niet-technisch beroep. Zo had 46 procent van de vrouwelijke technici in 2016 een niet-technisch beroep, bijna 20 procent had een technisch beroep.
De meeste (werkende) technici zijn overigens mannen. In 2016 werkten 791.000 mannelijke technici en 53.000 vrouwelijke technici in een technisch beroep. Mannen werkten relatief vaak als software- of applicatieontwikkelaar en ingenieur, en vrouwen als ingenieur of technicus op het gebied van bouwkunde of natuur.

Opleidingsniveau

De toename van het aantal technici met een technisch beroep in de afgelopen drie jaar is het sterkst onder hoog- en middelbaar opgeleiden. In 2013 hadden hoogopgeleide technici minder vaak een technische baan dan een niet-technische baan. In 2016 gold het omgekeerde: hoogopgeleide technici werkten juist vaker in een technisch dan in een niet-technisch beroep. De werkloosheid onder technici nam in de afgelopen jaren verder af, het sterkst onder laagopgeleide technici. Zij gingen zowel vaker in een niet-technisch als in een technisch beroep werken.

Lees hier meer over het Techniekpact. Op de website van CBS staat het volledige artikel over arbeidsdeelname van technici, inclusief tabellen en grafieken.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.