General, Nieuws, Onderwijs, Techniek

04-04-2017

‘Nieuw kabinet moet nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren’

‘Nieuw kabinet moet nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren’
Presentatie van het Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal, door (vlnr) Loek Hermans, Claudia Reiner en Doekle Terpstra. © Fotograaf Henriëtte Guest.
Gisteren hebben Claudia Reiner (Taskforce Bouwagenda), Loek Hermans (Topsectoren) en Doekle Terpstra (Techniekpact) een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken.

Met dat nationaal akkoord wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn ‘permanent ontwikkelen’ en ‘verbindend onderwijs met ondernemers en overheden’.

‘Investeringen in onderwijs en arbeidsmarkt’

In de oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Daarnaast wordt gepleit voor regionale gemeenschappen waarin onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen werken aan leren, werken en innoveren. “Er moet ruimte en mogelijkheden worden gecreëerd om via regionaal maatwerk nu echt impact te realiseren ten aanzien van investeringen in onderwijs en arbeidsmarkt”, aldus een verklaring van de initiatiefnemers.
De oproep voor een nationaal akkoord krijgt steun van andere coalities, zoals Start-Up Delta, Nuffic, Katapult en Smart Industry. Ook bedrijven als Tata Steel, Siemens, ASML, Shell, LastMason en Ziggo onderschrijven de oproep.

De tekst van het nationaal akkoord kan – onder andere – op de website van FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) worden gedownload.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.