WEBLOG

Raadsel

 |  27-05-2014

Raadsel
Soms zie cijfermateriaal waar je even van terugschrikt. Daarbij kan het om grote wereldproblematiek gaan, maar ook om relatief klein ongemak dicht bij huis. In verhouding tot honger, oorlog en andere ellende op wereldschaal kunnen de problemen waar koeltechnische bedrijven in Nederland mee kampen natuurlijk eenvoudig worden weggerelativeerd, maar voor de sector gaat het absoluut niet om ‘klein ongemak’.

Een van de grootste uitdagingen waar de Nederlandse koude- en klimaattechniek voor staat, is het werven van nieuw personeel en het enthousiasmeren van jonge mensen voor een mooie loopbaan in deze industrie. En dat valt niet mee. Dat valt vaak zelfs tegen. Om terug te komen op het cijfermateriaal ‘waar je even van terugschrikt’ leg ik u een raadsel voor: Hebt u enig idee hoe groot in 2012 – het jaar waarover de meest recente gegevens bekend zijn – de instroom van jonge mensen in de koude- en klimaatindustrie was? Om de gedachtestroom een beetje op gang te helpen: vijf jaar geleden stroomden ongeveer 600 mensen per jaar uit om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Destijds stroomden ongeveer 250 mensen in.

Zoals u in het Onderwijsthema-deel van de laatste editie van RCC K&L kunt lezen, leveren de NVKL, onderwijsinstituten en het bedrijfsleven al jarenlang eendrachtig een enorme inspanning om jongeren enthousiast te maken, ze goed onderwijs aan te bieden en er vervolgens voor te zorgen dat ze op een passende en leuke werkplek terechtkomen. Ik ken weinig sectoren waarin zo hard aan de weg wordt getimmerd op dit vlak; maar er lijken ook weinig sectoren waarin het probleem zo hardnekkig is. De vraag naar personeel zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar groeien.

Technische innovaties, globalisering van voedselstromen, en klimaatveranderingen zullen voor een groeiende vraag naar naar koude- en klimaattechnische innovaties zorgen, wet- en regelgeving leidt tot nieuwe kansen, en door de vergrijzing zal het natuurlijk verloop van personeel verder groeien.

Alle partijen in de sector zullen, samen met de overheid, de zeilen bij moeten blijven zetten om hier het hoofd aan te bieden.
Ik ben u nog de uitkomst van het raadsel schuldig: minder dan 100. In 2012 stroomden minder dan 100 nieuwe werknemers binnen; naar schatting van verschillende partijen is er een jaarlijks tekort van meer dan 400 nieuwe koelmonteurs.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.