WEBLOG

Blog Bob van den Hoogen: Duurzaam duurt het langst

 |  30-06-2015

Blog Bob van den Hoogen: Duurzaam duurt het langst
Klimaat en milieu kwamen in het recente F-gassencongres indringend aan de orde tijdens het afsluitende betoog van Ruud Veltenaar. Een goede keuze van de organisatoren, want waar doen wij dit allemaal voor? Inderdaad: Koeltechniek moet een zo duurzaam mogelijke techniek zijn.

Critici zullen wellicht de presentatie wat alarmerend gevonden hebben, maar ik kan u na vele jaren meteorologie gestudeerd te hebben, zeggen dat zijn uitgangspunten meteorologisch correct waren.

Vakmanschap

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd naar aanleiding van het protocol van Montreal de STEK erkenningsregeling ingevoerd. Wij kozen toen bewust voor een erkenningsregeling en niet voor een kwaliteitsborging. Alles moest in één jaar vorm krijgen en de koude-industrie was een bedrijfstak die in hoge mate vertrouwde op het vakmanschap van de monteur. In de bedrijven was er weinig formeel gestructureerd.

Duurzaam

De CFK’s zijn niet alleen ozonafbrekende stoffen, maar het zijn ook sterk werkende broeikasgassen. Wist u dat het effect van het uitbannen van de emissies van CFK’s een vijfmaal zo grote reductie van broeikasgassen betekende als de afspraken voor het verminderen van de broeikasgasemissies, die later in Kyoto gemaakt werden? Helaas zijn sommige vervangers van de CFK’s ook zeer sterke broeikasgassen. Ongelimiteerd gebruik van deze vervangers kan de bereikte winst met het uitbannen van CFK’s op termijn teniet doen.

F-gassenverordening

Later kwam het verplichte F-gassencertificaat en werd de STEK-erkenning omgezet in de vrijwillige STEK-kwaliteitsborging. Nu wordt gewerkt aan de beoordelingsrichtlijnen BRL 100  waarbij de nieuwe F–gassenverordening, die in Europa van kracht is, in Nederland de vorm krijgt van een kwaliteitsborgingstelsel. Hetzij voor een zeer beperkt toepassingsgebied. Een goede ontwikkeling, want daarmee heeft de koude-industrie het nogal ambachtelijke stadium van voorheen verlaten.

Doel

Het is een illusie te denken dat deze ontwikkeling tegengehouden zou kunnen worden en het is met zekerheid te voorspellen dat deze ontwikkelingen zich zullen voortzetten. Bedrijven die zich bij zo’n proces in de voorhoede bevinden, zijn de bedrijven met een betere kans op overleven. Het deed mij bijzonder veel genoegen dat Ruud Veltenaar daarbij aantekende dat winst geen doel op zich is, maar een voorwaarde voor continuïteit. Een geluid dat ik lang niet meer had gehoord.

Dit blog schreef Ir. Bob van den Hoogen. Hij is voorzitter van STEK.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.