Dossier F-gassen, Dossier Koudemiddelen, Dossiers, Marktsensor, Natuurlijke koudemiddelen, Nieuws, Regelgeving

09-03-2017

Overlegforum over normen en opleidingen koudemiddelen

Overlegforum over normen en opleidingen koudemiddelen
Het International Institute of Refrigeration (IIR/IIF) nam als intergouvernementele organisatie deel aan de tweede bijeenkomst van het 'EC Overlegforum'. Doel van deze bijeenkomst was om de Europese Commissie van advies te voorzien over aanvullende regels op de F-gassenverordening.

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere gesproken over normen en trainingen. Aanleiding was de publicatie van een eerder aangekondigd rapport van de Europese Commissie. Dit rapport, waarin de input van 24 EU-lidstaten is verwerkt, gaat in op problemen die worden veroorzaakt door normen voor koudemiddelen die HFK’s kunnen vervangen.

Normen rond brandbaarheid

In het betreffende rapport wordt geconcludeerd dat “de normen (op internationaal, Europees en nationaal niveau) met betrekking tot het gebruik van brandbare koudemiddelen – voornamelijk koolwaterstoffen, maar ook HFO’s – een belangrijke belemmering zijn voor de invoering van klimaatvriendelijke alternatieven voor HFK’s”. Daarbij wijzen de lidstaten met name op de noodzaak om de koudemiddelinhoud te maximaliseren zonder afbreuk te doen aan veiligheidseisen, en op de wens om een meer algemeen risicobeheer voor alle koudemiddelen te hanteren. Om de gewenste phase-down van HFK’s kostenefficiënt te verwezenlijken, moeten deze barrières “met spoed worden aangepakt”, aldus het rapport.

Te weinig opleidingen

Een ander rapport van de Europese Commissie dat werd besproken, handelt over opleidingen. Volgens het rapport is de “groei van opleidingen met betrekking tot alternatieve koudemiddelen onvoldoende om op middellange en lange termijn aan te sluiten bij de gevolgen van de F-gassen phase-down”. De opstellers van het rapport rekenen voor dat in Europa 160.000 F-gassengecertificeerde technici aan stationaire koel-, airconditioning en warmtepompsystemen werken. 71 procent van de lidstaten meldt dat er opleidingen gericht op ammoniak als koudemiddel beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van opleidingen voor andere HFK-alternatieven is veel lager: ongeveer de helft van de EU-lidstaten beschikt over opleidingen voor toepassing van CO2 en voor koolwaterstoffen in kleine systemen, een derde van de lidstaten heeft ze voor koolwaterstoffen in grote systemen, en slechts 20 procent van de lidstaten geeft aan scholing te bieden voor het werken met HFO’s. In de hele EU heeft nog geen 3 procent van de F-gassen-gecertificeerde monteurs ook een opleiding voor het werken met alternatieve koudemiddelen gevolgd.

Bron: IIR/IIF

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.