CO2-emissiebeperking, Marktsensor, Nieuws, Regelgeving

28-12-2016

Uitstoot broeikasgassen daalt ‘ondanks’ groeiende economie

Uitstoot broeikasgassen daalt ‘ondanks’ groeiende economie
De Nederlandse economie groeide in de periode 1990-2015 met 64 procent terwijl de uitstoot van broeikasgassen met bijna 3 procent daalde, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Deze daling is met name veroorzaakt doordat er minder lachgas, methaan en fluorgassen zijn uitgestoten. De CO2-uitstoot nam echter met bijna 13 procent toe.

Bedrijven zijn sinds 1990 minder broeikasgassen uit gaan stoten, terwijl de economie fors groeide. De daling van emissies door bedrijven is vooral te danken aan technologische ontwikkelingen en efficiënter energiegebruik in de industrie. In de landbouw daalde de uitstoot van broeikasgassen met 16 procent, onder andere dankzij strenger mestbeleid en efficiëntere bedrijfsvoering, zo blijkt uit data van het CBS.

Stijging in specifieke sectoren

Tegendraads aan de algemene trend is de emissie van broeikasgas in sommige sectoren juist fors gestegen. Zo is de uitstoot door elektriciteitsbedrijven sinds 1990 gegroeid door de grotere vraag naar elektriciteit. In de transportsector stegen de broeikasgasemissies zelfs met bijna 62 procent. Hier is de door verbeterde energie-efficiëntie behaalde emissiereductie teniet gedaan door een sterke productiegroei. De uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1990. De uitstoot van het wegvervoer en het vervoer over water stegen ook, maar in mindere mate.

Toename in uitstoot van CO2

De totale uitstoot van broeikasgassen is tussen 1990 en 2015 dus gedaald, maar de uitstoot van CO2 is juist gestegen. Wel is de uitstoot minder hard gegroeid dan als er geen maatregelen waren genomen. De uitstoot van het bedrijfsleven zou – zonder maatregelen – met 35 procent zijn gegroeid ten opzichte van 1995, in plaats van de werkelijke 8 procent. Vooral energiebesparing bij bedrijven beperkte de groei van de CO2-uitstoot, en in de chemie, landbouw en basismetaalindustrie leidde het zelfs tot minder uitstoot.

Een volledig overzicht van uitstootcijfers is te vinden op de website van het CBS.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.