Advies koeltechniek, Duurzaamheid, Energiebesparing, Klimaatsystemen, Marktsensor, Nieuws

03-02-2017

‘Kantoren met energielabel A gebruiken helft minder gas’

‘Kantoren met energielabel A gebruiken helft minder gas’
Leegstand en het verkeerd inregelen van klimaatinstallaties zorgen ervoor dat er veel spreiding is in het gasgebruik van kantoren. Ook gebruiken kantoren met een energielabel A tot 50 procent minder gas dan kantoren met een G-label. Wel hebben kantoren met label A een hoger elektriciteitsgebruik, zo blijkt uit uit onderzoek.

Het verband tussen het energielabel en het wérkelijk gemeten energiegebruik van kantoren is niet eerder op zo’n grote schaal onderzocht. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van RVO de gegevens van de energielabeldatabase met circa 1.000 kantoren gekoppeld aan het werkelijke gas – en elektriciteitsgebruik van dezelfde kantoren. In de analyse die volgde is rekening gehouden met de kantoorgrootte.

‘Verkeerd ingeregelde klimaatinstallaties’

De voornaamste conclusie: in een A-label-kantoor wordt gemiddeld 50 procent minder gas gebruikt dan in een label-G-kantoor. Per vierkante meter gebruiksoppervlakte kantoor is het verschil in gebruik 7,5 m³ gas. Dat is redelijk beperkt, gezien het feit dat het energielabel uitgaat van een theoretisch verschil van 27 m³ per vierkante meter. Jeffrey Sipma, onderzoeker bij ECN: “Dat het werkelijke gebruik afwijkt van het theoretische label, wisten we al. Nieuw is dat we de verschillen beter kunnen verklaren. Zo is een belangrijke oorzaak de gedeeltelijke leegstand van met name oudere kantoren. Sommige kantoren zijn maar voor de helft of tweederde bezet. Een tweede verklaring voor de grote spreiding in gasgebruik zijn verkeerd ingeregelde klimaatinstallaties. Kantoren worden tegelijkertijd gekoeld en verwarmd, of de klimaatinstallaties draaien in de avond of het weekend gewoon door. Daar houdt de software geen rekening mee.”

Hoger elektriciteitsgebruik bij duurzame kantoren

Uit eerder onderzoek van derden is gebleken dat een kantoor met energielabel A per m² gebruiksoppervlakte meer elektriciteit gebruikt dan een label G-kantoor. Het nieuwe onderzoek van ECN bevestigt deze uitkomst: moderne A-labelkantoren gebruiken gemiddeld 15 kilowattuur meer per vierkante meter dan oude label-G-kantoren. Volgens de onderzoekers kan deze toename waarschijnlijk voor een groot deel worden verklaard door de hogere bezettingsgraad van kantoren in de betere labelklassen, door een toename van ICT-toepassingen, en door een toename van koeling en mechanische ventilatie. In het rapport wordt daarbij gesteld dat een hogere bezettingsgraad nu eenmaal bij het verduurzamen van een kantoor hoort; “zodoende ‘mag’ een kantoor met een beter label ook een hoger elektriciteitsgebruik hebben”.

Het volledige rapport staat op de website van ECN (als PDF).

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.