Advies koeltechniek, Dossier F-gassen, Koudemiddelen, Milieu, Nieuws, Regelgeving

21-04-2017

Nederland scoort ‘onvoldoende’ op regelgeving voor emissiebeperkingen

Nederland scoort ‘onvoldoende’ op regelgeving voor emissiebeperkingen
Onlangs verscheen een rapport waarin de inspanningen van EU-landen zijn gerangschikt op 'implementatiedrang' ten aanzien van de klimaatovereenkomst van Parijs. Nederland scoort een onvoldoende, maar dat geldt evengoed voor vrijwel alle andere EU-landen.

De overeenkomst van Parijs trad op 4 november 2016 in werking. Nog vóór de bekrachtiging deed de Europese Raad in juli 2016 al een voorstel dat bekendstaat als de ‘Effort Sharing Regulation’. Het heeft betrekking op 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie – met inbegrip van HFK’s – en voorziet in nationale reductiestreefcijfers voor de periode 2021-2030.

‘Het grootste EU-klimaathulpmiddel’

Het voorstel, dat momenteel besproken wordt door de EU-lidstaten, is beschreven in een rapport van Transport & Environment en Carbon Market Watch, en werd onlangs gepubliceerd als “het grootste EU-klimaathulpmiddel om de overeenkomst van Parijs uit te voeren”. In dit rapport, getiteld ‘EU Climate Leader Board’, wordt gekeken naar de positie van elke Europese regering met betrekking tot de aangehaalde Effort Sharing-verordening. Het beschouwt vijf belangrijke elementen van het voorstel van de Europese Commissie, kent punten toe aan elk land en evalueert op deze manier per categorie in welke mate landen steun geven aan het voorstel van de Commissie.

Nederland: ‘onvoldoende’

Nederland staat weliswaar op de achtste plaats (van de 28), maar scoort op een schaal van 0 (geen enkele inspanning) tot 100 (wetgeving volledig in lijn met het Parijs-akkoord) slechts 34 punten, wat als label ‘onvoldoende’ geeft. Volgens de opstellers van de ranglijst ontbreekt het ons land aan ambitieuze langetermijndoelstellingen, controleert de overheid onvoldoende of we op koers liggen, en doet Nederland te weinig om het ‘handelsoverschot’ van emissierechten te beperken.
Dat Nederland een stevige onvoldoende scoort en toch op de achtste plaats van de ranglijst staat, geeft aan dat de meeste EU-landen dramatisch achterlopen. Volgens het rapport ligt alleen Zweden op koers (met 67 punten). Duitsland (54) en Frankrijk (53) krijgen de beoordeling ‘matig’, en de overige 24 EU-landen scoren ‘onvoldoende’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’. Onderaan de lijst staat Polen, dat slechts 2 van de 100 punten haalt.

Klik hier om de volledige rangschikking te raadplegen en hier om de hele studie te raadplegen.

Bron: IIF/IIR

Congres 13 juni: ‘Koudemiddelen, the next step’
Op 13 juni vindt in Ede het congres ‘Koudemiddelen, the next step’ plaats. Op dit congres krijgen bezoekers een bondig overzicht van de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van koudemiddelen. Daarbij wordt vooral vooruitgekeken: de gevolgen van de uitfasering en quotaregeling worden inmiddels echt merkbaar in de markt. Hoe gaat dit verder? Welke (prijs)ontwikkelingen kunnen we verwachten en hoe kunt u zelf op de nieuwe marktsituatie inspelen? Op deze – en vele andere – vragen zal tijdens dit congres een antwoord worden geformuleerd.
Op de congreswebsite vindt u meer informatie over het congresprogramma en de mogelijkheden voor registratie.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.