Advies koeltechniek, CO2-emissiebeperking, Energiebesparing, Koeltechniek, Nieuws, Regelgeving

12-07-2017

NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd

NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd
Onlangs is de nieuwe NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd. Dit is de opvolger van NVN 7125:2011. Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo'n collectieve actie worden gewaardeerd in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen.

In de NEN 7125-norm staan termen, definities en de bepalingsmethode voor de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, zoals warmte- en koudenetten, biogasnetten, duurzaam gas via het landelijke gastransportnetwerk of duurzame elektriciteit via het landelijke elektriciteitstransportnetwerk. NEN 7125 is een aanvulling op NEN 7120, waarin de bepalingsmethode voor de energieprestatie van een gebouw wordt omschreven.

Doorontwikkeling van een ‘voor-norm’

Na de publicatie van de ‘voor-norm’ NVN 7125 in 2011 heeft de markt een aantal jaren kunnen wennen aan – en kunnen werken met – deze bepalingsmethode. Zowel de daarbij opgedane praktijkervaringen als de ontwikkeling van nieuwe technieken hebben een duidelijke rol gespeeld bij de doorontwikkeling van de ‘voor-norm’ naar een ‘echte’ norm. Het normontwerp van NEN 7125 is medio 2015 voor commentaar gepubliceerd. Marktpartijen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om commentaar te leveren; in totaal zijn er meer dan 90 commentaren/opmerkingen ingestuurd. De normcommissie heeft de ingezonden commentaren besproken en de commentaargevers geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht. Hierop is door enkele betrokken commentaargevers bezwaar gemaakt, waarop de ingediende bezwaren zijn behandeld.

Belangrijkste wijzigingen

Uiteindelijk is onlangs de definitieve nieuwe norm gepubliceerd. De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de ‘voor-norm’ NVN 7125 zijn:
• Het elimineren van beleidsmatige keuzes in de norm.
• Aangepaste bepaling van de distributieverliezen voor warmte- en koudenetten.
• Aangepaste waardering van warmtekrachtkoppeling zonder en met derving.
• Toevoeging van de waardering van biobrandstoffen voor alle soorten warmte- of koude-opwekkers.
• Toevoeging van de waardering van biogasnetten.
• Koppeling tussen specifieke gebruikers en nieuwe opwekkers in warmte- of koudenetten.
• Toevoeging van de bepaling van de CO₂-emissie.

Klik hier voor het gehele artikel op de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK).

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.