Advies koeltechniek, Airconditioning, Duurzaamheid, Gebouwisolatie, Marktsensor, Nieuws, Regelgeving

03-02-2017

Nieuwe norm voor toetsing technische conditie gebouwde omgeving

Nieuwe norm voor toetsing technische conditie gebouwde omgeving
De technische conditie van vastgoed en infrastructurele objecten was voorheen vastgelegd in twee aparte normen: NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1. Beide normen zijn nu geïntegreerd in één uniforme norm, de NEN 2767-1: ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek’.

Grote ‘asset managers’ (van bijvoorbeeld Schiphol, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies en grote gemeenten) met meerdere, in aard verschillende beheeropgaven hebben de afgelopen jaren aangedrongen op integratie van normen. Met name de ontwikkeling van prestatiecontracten vereist meer uniformiteit, waarbij de integrale beheerobject- en procesketenbenadering wordt geoptimaliseerd.

Onafhankelijk toetsingsmiddel voor de technische conditie

De nieuwe norm NEN 2767-1, die de normen NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1 dus vervangt, geldt als onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan sturing worden gegeven aan meerjaren-onderhoudsplanningen op basis waarvan onderhoudsbudgetten worden opgesteld. De NEN-2767-1 biedt ook enkele voorstellen over hoe op afgewogen wijze de toekomstige financiële risico’s voor technische gebreken kunnen worden ingekaderd.
Door de nieuwe NEN 2767-1 norm kan de gehele gebouwde omgeving objectief op dezelfde wijze worden beoordeeld. Hierdoor kan veel nadrukkelijker een relatie worden gelegd tussen conditiemetingen en risicogestuurd beheer en assetmanagement in de bouwketen.

Klik hier voor meer informatie op de site van NEN NL.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.