Advies koeltechniek, Koeltechniek, Koudemiddelen, Nieuws, Regelgeving

02-02-2017

Notitie met belangrijkste aanpassingen in EN 378-norm voor koeltechniek

Notitie met belangrijkste aanpassingen in EN 378-norm voor koeltechniek
Het Britse Institute of Refrigeration heeft een notitie gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen in de Europese norm EN 378 (‘Koelsystemen en warmtepompen. Veiligheids- en milieu-eisen’). In mei van dit jaar worden de veranderingen in deze norm van kracht, met de introductie van EN 378:2016.

De norm EN 378 is ontwikkeld door het Europese standaardisatiecomité CEN. De norm geeft richtlijnen voor bedrijven die koelsystemen ontwerpen, bouwen, installeren, onderhouden en gebruiken, zoals dampcompressiesystemen, airconditioning en warmtepompen.

Werken conform Europese richtlijnen

Door EN 378 te volgen, werken bedrijven conform de Europese richtlijnen, zoals de machinerichtlijn en de richtlijn voor drukapparatuur. Dat betekent overigens niet dat aan de norm zelf rechten kunnen worden ontleend. Het zou in principe mogelijk moeten zijn om aan alle wettelijke eisen te voldoen zonder de specifieke richtlijnen in acht te nemen die in de EN 378 worden gesteld.

In lijn met internationale veiligheidsstandaard

De afgelopen jaren is aan een herziening van EN 378 gewerkt, en dit mondt binnenkort uit in de inwerkingtreding van EN 378:2016. De norm is met name aangepast om hem in lijn te brengen met de internationale veiligheidsstandaard ISO 5149. Zo is ontvlambaarheidsklasse 2L voor koudemiddelen toegevoegd, er zijn twee nieuwe alternatieve rekenmethoden voor koudemiddelvulling in de norm opgenomen, en veranderingen doorgevoerd in flowcharts voor het bepalen van te nemen veiligheidsmaatregelen.

Van kracht in mei 2017

EN 378:2016 moet op 31 mei 2017 in de Europese landen zijn overgenomen of omgezet in nationale regelgeving; vanaf die datum is de vernieuwde norm van kracht. Om inzichtelijk te maken op welke manier de nieuwe EN 378 afwijkt van de bestaande norm uit 2008, heeft het Institute of Refrigeration (IOR) een notitie gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd.

De (Engelstalige) notitie van het IOR kan hier worden geraadpleegd.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.