Advies koeltechniek, Energiebesparing, Energietechniek, Marktsensor, Nieuws, Regelgeving

27-12-2016

Overheid stelt 12 miljard euro beschikbaar voor SDE+ 2017

Overheid stelt 12 miljard euro beschikbaar voor SDE+ 2017
De minister van Economische Zaken informeerde de Tweede Kamer onlangs over de SDE+ 2017. Daarbij bleek dat het kabinet 12 miljard euro subsidiegeld beschikbaar stelt voor de doorontwikkeling van hernieuwbare energie.

Met de SDE+ subsidieregeling steunt de overheid investeringen in technieken voor het duurzaam opwekken van energie, zoals zonnepanelen, windenergiecentrales, WKK en geothermie. Met de regeling levert de overheid een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen uit Energieakkoord: in 2020 moet 14 procent van de in Nederland gebruikte energie een hernieuwbare bron hebben; in 2023 moet dit aandeel 16 procent zijn.
Voor 2017 stelt het kabinet een zogenoemd ‘verplichtingenbudget’ open van 6 miljard euro in de voorjaarsronde die van 7 maart tot en met 30 maart 2017 loopt. In de najaarsronde wil het kabinet in principe eenzelfde bedrag openstellen. Hier wordt na de sluiting van de voorjaarsronde een definitief besluit over genomen.

Verlaging van het maximumbasisbedrag

De SDE+ regeling kent niet alleen rondes, maar ook zogeheten fasen. Aanvragers in de eerste fase krijgen een lagere vergoeding dan indieners in de latere fasen. Het aantal fasen voor het indienen van projecten gaat van vier naar drie, waarbij het maximum basisbedrag van 15 cent/kWh naar 13 cent/kWh wordt verlaagd. Deze verlaging weerspiegelt volgens het kabinet de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een koolstofarme energievoorziening.

Op de website van RVO.nl is een lijst te vinden met alle basisbedragen waar tijdens de voorjaarsronde 2017 in het kader van de SDE+ een beroep op kan worden gedaan.

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.