Airconditioning, Dossier F-gassen, Dossiers, Koeltechniek, Koudemiddelen, Milieu, Nieuws, Regelgeving

21-06-2017

Lichte daling van HFK-emissies in Europa

Lichte daling van HFK-emissies in Europa
In Europa is de emissie van HFK-gassen in de atmosfeer in 2015 afgenomen. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de omschakeling naar laag-GWP-koudemiddelen, en extra inspanningen om koudemiddellekkages tegen te gaan. Met de emissie-afname lijkt de stijging in HFK-uitstoot - die zich sinds 1990 voordeed - een halt toegeroepen.

Terwijl de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2015 met 0,5 procent is gegroeid, blijkt uit de laatste cijfers van het Europees Energieagentschap dat de uitstoot van gefluoreerde gassen (HFK’s) in de 28 EU-lidstaten met 5 procent daalde, zo meldt Cooling Post. De HFK-emissiereductie is voornamelijk te danken aan acties in de koel- en luchtbehandelingsindustrie, een sector die verantwoordelijk is voor 82 procent van de totale HFK-uitstoot.

Forse reductie in Spanje

De HFK-uitstoot bedroeg in 2015 108 miljoen ton CO₂-equivalent (MtCO₂e), tegen 113 MtCO₂e in 2014, het laatste jaar voordat de nieuwe F-gassenverordening in Europa van kracht werd. De koeling- en airco-industrie stootten 97 MtCO₂e uit, 5 MtCO₂e minder dan in 2014. Bij een vergelijking tussen EU-landen vallen met name de inspanningen in Spanje op, waar de overheid forse belastingen heft op de toepassing van HFK’s. In 2014 was Spanje de op een na grootste ‘HFK-uitstoter’ binnen de EU (na Frankrijk), maar inmiddels heeft het zijn HFK-uitstoot met 45 procent gereduceerd: van 14.192 ktCO₂e (in 2014) naar 7.745 ktCO₂e (in 2015). Daarmee staat het land nu op de zesde plek in de Europese ’emissie top 10′, achter Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Duitsland en Polen. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië zijn verantwoordelijk voor 61 procent van de totale HFK-emissies in Europa.

Emissie in Nederland blijft gelijk

Na Spanje zijn Ierland, Finland en Denemarken de drie landen die hun HFK-emissie het meest wisten terug te dringen, ieder met 8 procent. Die afname is deels gecompenseerd door de relatief forse toename van HFK-emissies in Oost-Europa. Met name in Hongarije (+31 procent), Roemenië (+20 procent) en Slowakije (+13 procent) is de uitstoot fors toegenomen. In Nederland is de HFK-uitstoot nagenoeg gelijk gebleven. In 2014 werd hier 2,037 MtCO₂e uitgestoten, in 2015 nam dit licht toe, tot 2,041 MtCO₂e. Hiermee is Nederland verantwoordelijk voor 2,1 procent van de volledige EU-uitstoot.
Wie voor de EU als geheel naar de langetermijnbewegingen kijkt, ziet overigens direct dat de EU-brede emissiebeperking in 2015 een relatief beperkt effect heeft. De totale daling van 5 procent ten spijt was de HFK-uitstoot van koel- en airconditioningsystemen in Europa in 2015 nog altijd zo’n 35 keer hoger dan in 1995.

Totale uitstoot van broeikasgassen

Een belangrijke kanttekening bij dit hele verhaal is dat HFK’s ‘slechts’ zo’n 2,5 procent van de totale broeikasgassenuitstoot in de EU vertegenwoordigen. Ten opzichte van 2014 groeide die totale uitstoot van broeikasgassen in de EU met 23 MtCO₂e naar 4.310 MtCO₂e, een stijging van 0,5 procent. Deze eerste stijging sinds 2010 wordt toegeschreven aan de groei van het wegvervoer en aan het energiegebruik in de residentiële sector.

Klik hier voor het gehele artikel, inclusief tabel, op de website van Cooling Post.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.