Airconditioning, CO2-emissiebeperking, Koudemiddelen, Marktsensor, Nieuws

20-02-2017

Onderzoek naar de wereldwijde CO2-emissie van airconditioning

Onderzoek naar de wereldwijde CO<sub>2</sub>-emissie van airconditioning
Het rapport ‘De toekomst van airconditioning voor gebouwen’, in opdracht van het American Department of Energy (DOE) opgesteld door onderzoeks- en adviesbureau Navigant Consulting, biedt een interessante inkijk in de verwachte groei van de airconditioningmarkt. Daarbij gaat het rapport uitgebreid in op de mate waarin airconditioningsystemen bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen.

Het rapport van het American Department of Energy is al ruim een half jaar oud, maar de toekomstvisie die erin staat is nog steeds actueel. Om eerst naar de huidige wereldmarkt voor airconditioning-apparatuur (AC) te kijken: die vertegenwoordigt een waarde van bijna 100 miljard dollar (94 miljard euro). Jaarlijks worden zo’n 100 miljoen apparaten verkocht, en de totale ‘installed base’ gebruikt inmiddels 4,5 exajoule (1 exajoule = 10^18 joule) energie per jaar. Daarmee is de AC-markt wereldwijd ‘goed’ voor iets meer dan 4 procent van het gebouwgebonden energiegebruik.

Groei in ontwikkelingslanden

Hoewel de toepassing van airconditioning in de 20e eeuw met name in ontwikkelde landen snel toenam, denken de opstellers van het rapport dat de groei van de markt in de 21e eeuw vooral in ontwikkelingslanden plaatsvindt. Daarbij gaat het met name om landen met een snelle bevolkingsgroei en gelegen in een warm (en vochtig) klimaat, zoals India, China, Brazilië en landen in het Midden-Oosten. Het IEA (International Energy Agency) gaat er vanuit dat het energiegebruik door airconditioningapparatuur in niet-OESO-landen in 2050 4,5 keer zo hoog zal zijn als in 2010. Voor OESO-landen wordt verwacht dat het AC-energiegebruik 1,3 maal zo hoog wordt. OESO-landen zijn lid zijn van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling; dit zijn bijna alle industriële landen in de wereld.

Emissie van CO2-equivalent

Wereldwijd zijn stationaire AC-systemen goed voor een jaarlijkse uitstoot bijna 700 miljoen ton CO2-equivalent. Daarbij gaat het zowel om directe uitstoot, als om indirecte uitstoot door elektriciteitsopwekking. De indirecte uitstoot beslaat hier ongeveer 74 procent van, terwijl directe emissies van koudemiddelen (door lekkage en onderhoud) respectievelijk 7 procent (HFK’s) en 19 procent (HCFK’s) bijdragen aan de totale CO2-equivalent-emissie.

Efficiëntienormen en -labels kunnen uitstoot reduceren

Een overgang naar laag-GWP-koudemiddelen kan de directe emissie uit airconditioningsystemen reduceren. In het rapport worden tests aangehaald met betrekking tot efficiencyverbetering bij apparatuur met laag-GWP-koudemiddelen. Daaruit zou blijken dat ook het verlagen van indirecte emissies mogelijk is, vooral als toepassing van hoog-efficiënte apparatuur wereldwijd wordt gestimuleerd door invoering van efficiëntienormen en -labels.
Gezien de op dit moment beschikbare koudemiddelopties ziet het American Department of Energy mogelijkheden om de wereldwijde CO2-uitstoot van airconditioning-apparatuur met 20 procent of meer te verlagen. Op de langere termijn kan de doorontwikkeling van koudemiddelen voor nog grotere reducties zorgen.

Het betreffende rapport staat online op de website van het US Department of Energy.

Bron: IIF/IIR

>Leestip: Eerder werd bekend dat 10 procent van alle energiegebruik in Groot-Brittannië is gerelateerd aan airconditioning in winkels en kantoren.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.