Beurzen evenementen, Koeltechniek, Nieuws, Techniek

15-03-2017

Nieuwe uitdagingen bij koudetoepassingen in ‘life sciences’

Nieuwe uitdagingen bij koudetoepassingen in ‘life sciences’
De ontwikkelingen op het gebied van zogeheten 'life sciences' - zoals cryo-preservatie van weefsels, biomateriaalverwerking en het invriezen van medicijnen - brengen interessante uitdagingen met zich mee. Voor het International Institute for Refigeration (IIR/IIF) reden om een actieve rol te gaan spelen bij het uitdragen en delen van opgedane kennis op dit gebied.

De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt bij het vinden van nieuwe oplossingen voor de productie, opslag en verwerking van zogenoemde ‘life science bio-producten’. Denk daarbij onder andere aan medicijnen, of aan menselijk weefsel dat moet worden bewaard voor analyse. Er zijn echter nog steeds veel uitdagingen waar via wetenschappelijk onderzoek oplossingen voor worden gezocht.

Analyse van eiwitstabiliteit

Een voorbeeld van zo’n uitdaging betreft het optimaliseren van de opbrengst bij het invriezen van farmaceutische middelen. Hiervoor wordt een tool ontwikkeld die mathematische modellen kan bouwen voor de analyse van eiwitstabiliteit tijdens invriezing. Door die stabiliteit te voorspellen, kan productverlies worden geminimaliseerd. Andere innovaties waar aan wordt gewerkt, betreffen speciale cryoprotocollen voor het optimaal bewaren van al dan niet gemanipuleerde weefsels, en onderzoek naar het verbeteren van de bewaarcondities bij cryobanking (het langdurig bij zeer lage temperatuur bewaren van bijvoorbeeld sperma of eicellen). Het IIR/IIF heeft zich tot doel gesteld om een actieve rol bij het verspreiden van kennis over dergelijke ontwikkelingen te spelen. Dit gebeurt onder andere middels de opzet van expertfora voor het bespreken van theorieën en de doorontwikkeling van nieuwe ideeën.

Cryogenics-conferentie

Een van de andere activiteiten van het IIR/IIF rond dit onderwerp is de organisatie van de 14th Cryogenics 2017 IIR International Conference, die van 15 tot 19 mei plaatsvindt in Dresden. Op deze conferentie, mede georganiseerd door IIR-commissies A1 (cryophysics, cryo-engineering), A2 (liquefactie en scheiding van gassen) en C1 (cryobiologie, cryomedicine en gezondheidsproducten), wordt onder andere gesproken over cryobiologie en cryomedicine. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van speciale apparatuur en technologie voor toepassingen beneden de 120 Kelvin (–153 °C). Meer informatie over het programma staat op de conferentiewebsite.

>Leestip: Afgelopen jaar introduceerde het bedrijf Thermo Fisher speciale vriezers voor toepassing in laboratoria.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.