Duurzaamheid, Energiebesparing, Energietechniek, Nieuws, Regelgeving

26-06-2017

Nederland in top 3 van Europese ‘stijgers’ CO₂-uitstoot

Nederland in top 3 van Europese ‘stijgers’ CO₂-uitstoot
De broeikasgasemissies van de EU zijn in 2015 voor het eerst in vijf jaar gestegen. Volgens de laatste gegevens van het European Environment Agency (EEA) is de stijging van 0,5 procent grotendeels toe te schrijven aan de toenemende vraag naar transport. Toegenomen brandstofefficiëntie in deze sector blijkt niet genoeg te compenseren.

Volgens het rapport van het EEA heeft ook de iets lagere gemiddelde wintertemperatuur in Europa bijgedragen aan verhoogde emissies, doordat er meer fossiele energie voor verwarming werd gebruikt. De uitstoot van het wegvervoer, die ongeveer een vijfde van de totale broeikasgasemissies in de EU veroorzaakt, is voor het tweede jaar op rij met 1,6 procent gestegen. Ook de luchtvaartemissies stegen, met 3,3 procent. De toename van de uitstoot is overigens relatief klein als in ogenschouw wordt genomen dat de economie in de EU de sterkste economische groei (2,2 procent) sinds 2007 liet zien.

Nederland in top 3 ’emissiestijgers’

De grootste stijging in de uitstoot van broeikasgassen werd in 2015 veroorzaakt door Spanje (+ 11.417 kiloton CO₂-equivalent), Italië (+ 9.701 kiloton CO₂-equivalent) en Nederland (+ 7.663 kiloton CO₂-equivalent). Als oorzaken voor de forse emissiegroei in Nederland worden aangevoerd dat huishoudens meer aardgas hebben gebruikt door een strengere winter, en dat het gebruik van steenkool voor elektriciteitsproductie is toegenomen.
Het Verenigd Koninkrijk toonde de grootste daling (- 19.442 kiloton CO₂-equivalent) van de Europese lidstaten. Oorzaak daarvan zou een verschuiving in de energiemix zijn: het gebruik van steenkool voor elektriciteitsproductie is hier juist sterk gereduceerd; de Britten zetten in plaats daarvan steeds meer wind-, zonne- en kernenergie in.

Download hier het rapport van EEA (Engelstalige PDF)
Bron: Newsletter GWPF

>Tip: Morgen organiseert norminstituut NEN het gratis te volgen webinar ‘Hoe versnellen we de energietransitie?’

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.