Energietechniek, Marktsensor, Nieuws

03-04-2017

WKK-vereniging Cogen Nederland opgeheven

WKK-vereniging Cogen Nederland opgeheven
De Vereniging Cogen Nederland houdt per heden op te bestaan. Dit heeft de Algemene Ledenvergadering besloten op 10 maart jongstleden. De belangenbehartiging van Warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt per direct overgedragen aan de VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water).

Volgens het voormalige Cogen is de belangrijkste reden om de belangenbehartiging elders onder te brengen, dat WKK inmiddels voor de industrie en tuinbouw geen apart beleidsonderwerp meer is. “In de brede energietransitie is WKK slechts één onderdeel, en ook de overheid voert overleg over beleidsvorming met brancheorganisaties en nog maar zeer beperkt met specifiek technologiegerichte organisaties”, zo stelt men in een persbericht.

Toekomstige borging van WKK-belangenbehartiging

Daar komt volgens de ontbonden vereniging bij dat het ledenbestand van Cogen Nederland gestaag is afgenomen, waardoor de basis van de vereniging te smal werd. De VEMW heeft met haar visie “Samen op weg naar minder” van juni vorig jaar een duidelijke koers uitgezet voor CO2-reductie met de bijbehorende energietransitie, waarin warmte naast gas en elektriciteit een duidelijke plaats heeft gekregen. Dit vertaalt zich in de oprichting van een Taakgroep Warmte. Deze taakgroep heeft tot doel het belang van betaalbare, betrouwbare en bij voorkeur duurzame warmte te behartigen. De rol van WKK krijgt hierin een duidelijk profiel en wordt integraal onderdeel van een bredere beleidsagenda. WKK-belangenbehartiging is hiermee geborgd voor de toekomst, aldus het persbericht.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
• Cogen Nederland (in liquidatie): A. Schlatmann (stijn.schlatmnann@cogen.nl)
• VEMW: J. Van de Worp (jvdw@vemw.nl)

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.