Duurzaamheid, Energiebesparing, Energietechniek, Marktsensor, Nieuws, Regelgeving

24-02-2017

Voorjaarsronde SDE+ 2017 start op 7 maart

Voorjaarsronde SDE+ 2017 start op 7 maart
De voorjaarsronde van de SDE+ subsidieregeling voor duurzame energieprojecten start op 7 maart aanstaande. Het budget voor deze ronde bedraagt 6 miljard euro.

De SDE+ voorjaarsronde loopt van 7 maart 9.00 uur tot 30 maart 2017 17.00 uur. Net als in 2016 zijn er in 2017 twee rondes, en is er per ronde sprake van één budget voor alle projectcategorieën samen. Iedere ronde bestaat in 2017 uit drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten worden ingediend met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent/kWh. Vervolgens gaat de regeling stapsgewijs ook open voor duurdere projecten tot 13 eurocent/kWh. Deze basisbedragen zijn de door de overheid vastgestelde – en bij subsidietoewijzing toegekende – kostprijzen van een bepaald type installatie, uitgedrukt in €/kWh.

Aanvragen via eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunnen vanaf dinsdag 7 maart subsidieaanvragen in het kader van de SDE+ worden ingediend. Voorafgaand aan de openstelling kunnen aanvragen in het eLoket in concept worden klaargezet. Om de kans op subsidietoewijzing te vergroten, moet een project goed zijn onderbouwd, een sterke haalbaarheidsstudie zijn uitgevoerd, alle benodigde vergunningen zijn geregeld, en het digitaal aanvraagformulier volledig zijn ingevuld.

Duurzame energievoorzieninrvo.nl/digitaal-indienen/eloketg

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie ontvangt voor de geproduceerde duurzame energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Meer informatie? Ga naar de subsidiepagina, en download de brochure SDE+ voorjaar 2017 en de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.