Koeltechniek, Marktsensor, Nieuws, Regelgeving, Warmtepompen

14-02-2017

Platform gaat implementatie industriële warmtepomptechnologie versnellen

Platform gaat implementatie industriële warmtepomptechnologie versnellen
Voor een duurzame, toekomstbestendige procesindustrie is het essentieel dat de CO2-uitstoot van industriële processen wordt gereduceerd. Warmtepompen zullen daar een belangrijke rol bij gaan spelen. Op initiatief van de TKI Energie & Industrie hebben verschillende kennisinstituten de krachten gebundeld, om een platform op te zetten dat de inzet van industriële warmtepomp-technologie versnelt.

Het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Energie & Industrie is een samenwerkingsverband van industrie, universiteiten en kennisinstituten dat het proces van energiebesparing in de industrie wil versnellen en efficiënter wil maken. Industriële warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verwezenlijken van die doelstelling. Om grootschalige inzet ervan mogelijk te maken, moet een aantal barrières worden geslecht. Daarbij gaat het met name om het bewustzijn en de betrokkenheid van belanghebbenden, variërend van partijen die actief zijn in technologische ontwikkeling en toepassing, tot de financiële sector en beleidsmakers.

Visie op status van warmtepompen

Vanuit het TKI Energie & Industrie zetten Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en Industrial Energy Experts (IEE) een platform op dat de inzet van industriële warmtepompen moet stimuleren. De komende maanden worden belanghebbenden uit verschillende sectoren uitgenodigd hun visie te delen met betrekking tot de status van industriële warmtepompen en het bewustzijn rond warmtepomptechnologie in hun sector. Ook kunnen daarbij ideeën worden uitgewisseld over de mogelijkheden voor grootschalige toepassing en worden technologische ontwikkelingen in kaart gebracht.

Bewustzijn over kansen en mogelijkheden

Met behulp van de onderzoeksresultaten wordt een platform in het leven geroepen dat inzicht biedt in de aspecten die grootschalige toepassing van industriële warmtepompen verhinderen. Een belangrijke andere functie van dat platform is het creëren van bewustzijn over de kansen en mogelijkheden; daarmee moet worden bijgedragen aan een betaalbare implementatie van industriële warmtepomptechnologie.

Het vooronderzoek voor het warmtepomptechnologie-platform zal naar verwachting in april 2017 worden afgerond. Voor meer informatie over het platform kan contact worden opgenomen met Klaartje Rietkerken (Klaartje.rietkerken@ispt.eu), Operational Program Manager bij ISPT.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.