Dossier Koudemiddelen, Dossiers, Koudemiddelen, Marktsensor, Natuurlijke koudemiddelen, Nieuws, Regelgeving

14-12-2016

Europese Commissie pleit voor soepeler normen brandbare koudemiddelen

Europese Commissie pleit voor soepeler normen brandbare koudemiddelen
Het Europees beleid is erop gericht om koudemiddelen met een hoge GWP-waarde - die bij lekkage een sterk broeikaseffect hebben - op termijn uit te bannen. De Europese Commissie vindt echter dat de huidige normen voor brandbare koudemiddelen een barrière vormen voor dit beleid; deze normen maken het soms lastig om bepaalde laag-GWP-koudemiddelen toe te passen.

Volgens de website Cooling Post wordt in januari een nieuw rapport van de Europese Commissie gepubliceerd dat hierover gaat. Het rapport is gebaseerd op de input van 24 lidstaten over dit onderwerp en concludeert dat normen over brandbare koudemiddelen op internationaal, Europees en nationaal niveau een belangrijke belemmering vormen voor toepassing van klimaatvriendelijke alternatieven voor HFK’s.

Oproep tot herziening van relevante normen

De Europese Commissie ziet er in dat kader met name noodzaak in om de volumelading ruimer te maximaliseren, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Bovendien wil men insteken op een meer algemene benadering van risicobeheer voor alle koudemiddelen. Het rapport roept de Europese normalisatie-instellingen op om de update van relevante normen te vergemakkelijken, en moedigt alle betrokken partijen aan om hierin bij te dragen. Het verzoekt ook alle lidstaten die restrictieve nationale codes, normen of wetgeving erop nahouden deze te heroverwegen. Dit in het licht van de technische ontwikkelingen die het veilig gebruik van alternatieve koudemiddelen zouden kunnen toestaan.
Als het om de genoemde normen gaat, zijn de meest relevante voor koelinstallaties, airconditioning en warmtepompen EN 378 en de productnormen IEC EN 60335-2-40 (voor airconditioningsystemen) en IEC EN 60335-2-89 (voor integrale en externe commerciële koelapparatuur). De parallelstandaard op internationaal niveau is ISO 5149. Op internationaal niveau worden op dit moment wijzigingen op de standaarden IEC 60335-2-40 en IEC 60335-2-89 besproken, in de relevante IEC-commissies.

Nieuwe ontvlambaarheidscategorie voor HFK’s en HFO’s

Het beperken van de omvang van de koudemiddellading is momenteel de belangrijkste manier om de risico’s van brandbare koudemiddelen te minimaliseren. EN378 limiert de omvang tot 150 gram, maar de recente herziening van deze norm introduceert een nieuwe ontvlambaarheidscategorie voor HFK’s en HFO’s. Men verwacht het gebruik van deze ‘A2L’-koudemiddelen uit te kunnen breiden door grotere koudemiddelvullingen toe te staan als zekere risicobeheersmaatregelen worden getroffen in het ontwerp van de apparatuur.

Bron: Cooling Post

>Leestip: Uit onderzoek bleek onlangs dat propaan een optimaal koudemiddel is voor airconditioning-toepassingen in een warme omgeving.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.