Vernieuwde praktijkrichtlijnen voor brandbare koudemiddelen en CO2

De NPR 7600 voor brandbare koudemiddelen en NPR 7601 voor COu2082 hebben beide een flinke opfrisbeurt gekregen. Hierdoor voldoen deze Nederlandse Praktijkrichtlijnen aan de meest recente inzichten vanuit Europa en zijn ze aangepast aan de ervaringen uit de praktijk. Inmiddels werkt een examencommissie aan een uniform pakket met eisen die aan monteurs zullen worden gesteld.
Delen: