Schoolventilatie, hoe zit dat nou?

Schoolventilatie, hoe zit dat nou?

Ventilatie voor scholen en klaslokalen en dan met name de juiste werking daarvan, is nog niet zo eenvoudig. Het selecteren van de juiste oplossing c.q. luchtbehandelingskast is hierin erg belangrijk.

Uit diverse onderzoeken vanuit de overheid en de diverse branche-organisaties is pijnlijk duidelijk geworden dat de ventilatie en het totale binnenklimaat van de Nederlandse scholen gemiddeld duidelijk ondermaats is. In klaslokalen van ruim 70% van de basis- en middelbare scholen heerst een te hoog CO2-gehalte bij volle bezetting.

Een goede luchtkwaliteit zorgt voor betere prestaties en minder ziekteverzuim

Een te hoog CO2-gehalte in combinatie met een ongezond binnenklimaat, als te vochtig en te warm, heeft gevolgen voor de leerprestaties, door een slecht concentratievermogen. Leraren en leerlingen worden blootgesteld aan een leer- en werkomgeving die per saldo niet gezond is. Een goede luchtkwaliteit zorgt voor betere prestaties en minder ziekteverzuim, zo zien we in rapporten van TNO, de GGD en de bracheorganisaties.

Wat komt er bij kijken?
Ventilatie voor scholen en klaslokalen en dan met name de juiste werking daarvan, is nog niet zo eenvoudig. Het selecteren van de juiste oplossing c.q. luchtbehandelingskast is hierin belangrijk, maar tevens net zo belangrijk is het totale systeem dat hieraan wordt gekoppeld. Ook de inregeling is van groot belang om te komen tot een goed ventilatiesysteem. Vaak wordt vergeten dat in een klaslokaal rond de dertig kinderen zitten, die allemaal hun eigen warmtelast mee naar binnen brengen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de herfstperiode, dan kunnen er ook grote hoeveelheden vocht mee naar binnen komen. Denk maar aan een natgeregende jas die op de verwarming wordt gelegd, of de kinderen zelf die deels natgeregend het klaslokaal betreden. Er komt dus veel bij kijken om tot een goed werkend ventilatiesysteem te komen, en er moet met veel factoren rekening worden gehouden.

De CO2 waardes worden steeds belangrijker

Wat is er dan nodig voor een goed en gezond binnenklimaat? Uit bovenstaand verhaal mag blijken dat de juiste temperatuur en vochtigheid in combinatie met eventueel sturing op CO2-waardes benodigd zijn voor de juiste parameters om te kunnen leren en presteren, binnen een gezonde omgeving. Deze CO2 waardes worden steeds belangrijker met het oog op de komende plannen van het kabinet om scholen te voorzien van een CO2-meter. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de ventilatie in scholen te verhogen.

Klasse C (acceptabel)

Klasse B (goed)

Klasse A (zeer goed)

CO₂-concentratie < 1200 ppm

CO₂-concentratie < 950 ppm

CO₂-concentratie < 800 ppm

Minimale toevoer verse lucht
21,6 m³/h per persoon

Minimale toevoer verse lucht
30,6 m³/h per persoon

Minimale toevoer verse lucht
43,2 m³/h per persoon

Kwaliteit van luchttoevoer

Minimaal filterklasse M5

Kwaliteit van luchttoevoer

Minimaal filterklasse M6

Kwaliteit van luchttoevoer

Minimaal filterklasse F7

Warmteterugwinning

Geen eisen

Warmteterugwinning

Hoge mate van scheiding tussen retour-en aanvoerlucht

Warmteterugwinning

100% scheiding tussen retour- en aanvoerlucht

Luchtsnelheid in leefzone

’s Zomers niet hoger dan 0,23 m/s

’s Winters niet hoger dan 0,19 m/s

Luchtsnelheid in leefzone

’s Zomers niet hoger dan 0,2 m/s

’s Winters niet hoger dan 0,16 m/s

Luchtsnelheid in leefzone

’s Zomers niet hoger dan 0,16 m/s

’s Winters niet hoger dan 0,13 m/s

Installatiegeluid

Maximaal 35 dB

Installatiegeluid

Maximaal 33 dB

Installatiegeluid

Maximaal 30 dB

Systemen
Als we het hebben over schoolventilatie, zijn twee soorten systemen relevant: een centraal en een decentraal systeem. Het type gebouw bepaalt vervolgens welk systeem het best bij de oplossing past. Onze experts geven u hier graag advies over.

Schoolventilatie, hoe zit dat nou?

Centraal systeem
Bij een centraal ventilatiesysteem verzorgt één grote luchtbehandelingskast de ventilatie van verschillende klaslokalen. In de meeste gevallen staat de unit boven op het dak. Luchtkanalen zorgen voor de verdeling van verse buitenlucht naar diverse ruimtes waar roosters hem geruisloos naar binnen blazen. Een separaat kanaalsysteem zuigt de vuile lucht weer uit de ruimte en brengt hem via warmteterugwinning (WTW) naar buiten. Zo wordt er continu verse buitenlucht in het gebouw geventileerd.

Schoolventilatie, hoe zit dat nou?

Decentraal systeem
Een decentraal systeem bestaat uit één luchtbehandelingskast per ruimte of lokaal. De unit kan buiten op het dak staan, maar bijvoorbeeld ook binnen, boven het verlaagd plafond worden geplaatst. Hierdoor is minder kanaalwerk benodigd dan bij een centraal systeem. Beide systemen kunnen worden uitgevoerd met een warmtepomp. Die zorgt ervoor dat de lucht die we binnen brengen ook nog eens geconditioneerd wordt, dus gekoeld of verwarmd.

Hierdoor ben je altijd gegarandeerd van een aangenaam binnenklimaat. STULZ levert deze oplossing in de vorm van de Climpac Compact, een luchtbehandelingskast waarbij op één frame de warmtepomp reeds koeltechnisch is afgemonteerd en aangesloten op de LBK. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Dit artikel is gesponsord door STULZ.