Europese Commissie publiceert voorstel aanscherping F-gassenverordening

Afgelopen week heeft de Europese Commissie twee nieuwe verordeningen voorgesteld. Een ervan betreft de aanscherping van de F-gassen-verordening, de andere strengere regulering van ozonafbrekende stoffen.
Delen: