Nieuwe generatie warmtepompen voor hoogtemperatuur-warmtenetten

Nieuwe generatie warmtepompen voor hoogtemperatuur-warmtenetten
Sander Beltman van Dutek (links) en Sietze Haitsma van Eneco.

Een nieuwe generatie warmtepompen biedt de mogelijkheid om bestaande (hoogtemperatuur-)warmtenetten te realiseren. Het zijn warmtepompsystemen die propaan (R290) en isobutaan (R600) als koudemiddel gebruiken. Tijdens het Koudecongres op 15 juni kunt u er alles over te weten komen.

De sprekers die tijdens het congres een lezing geven over de HT-warmtepompen zijn Sander Beltman, technisch directeur van Dutek (links op de foto) en Sietze Haitsma, product manager Decentrale Oplossingen bij Eneco. Ze delen hun visie op de toepassing van centrale HT-warmtepompen in decentrale energiesystemen en bespreken verschillende voorbeelden daarvan, zoals in kleine warmtenetten en voor de energievoorziening van appartementencomplexen.

Toekomstbestendige warmtepompen

Warmtebedrijven zoals Eneco zijn op zoek naar toekomstbestendige warmtepompen. Daardoor zijn ze geïnteresseerd in natuurlijke koudemiddelen, een breed toepassingsgebied, goed deellast- en vollastrendement, betrouwbaarheid en lage onderhouds- en exploitatiekosten. Hiervoor heeft Dutek een warmtepomp ontwikkeld met koudemiddel propaan voor temperaturen tot 70 á 80 °C en isobutaan voor temperaturen tot 100 °C. “Deze warmtepompen bieden veel flexibiliteit en een hoog rendement, en kunnen 100 °C warmte maken, zelfs bij een brontemperatuur tot -25 °C”, aldus Beltman. De warmtepompen zijn volgens hem geschikt voor appartementen-gebouwen, maar bieden ook mogelijkheden voor warmtenetten en de industrie.

Bestaande warmtenetten

Eneco past overigens al jaren met veel succes warmtepompen (tot circa 65 °C) toe in decentrale warmte-en koudenetten en appartementencomplexen, vaak in combinatie met een wko. De nieuwe generatie warmtepompen van Dutek bieden echter de mogelijkheid om bestaande (hoogtemperatuur-)warmtenetten, maar ook nog te realisaren warmtenetten in bestaande bouw, te voorzien van duurzaam opgewekte warmte.

Lees meer over