Nieuwe generatie warmtepompen voor hoogtemperatuur-warmtenetten

Nieuwe generatie warmtepompen voor hoogtemperatuur-warmtenetten
Sander Beltman van Dutek (links) en Sietze Haitsma van Eneco.

Een nieuwe generatie warmtepompen biedt de mogelijkheid om bestaande (hoogtemperatuur-)warmtenetten te realiseren. Het zijn warmtepompsystemen die propaan (R290) en isobutaan (R600) als koudemiddel gebruiken. Tijdens het Koudecongres op 15 juni kunt u er alles over te weten komen.

De sprekers die tijdens het congres een lezing geven over de HT-warmtepompen zijn Sander Beltman, technisch directeur van Dutek (links op de foto) en Sietze Haitsma, product manager Decentrale Oplossingen bij Eneco. Ze delen hun visie op de toepassing van centrale HT-warmtepompen in decentrale energiesystemen en bespreken verschillende voorbeelden daarvan, zoals in kleine warmtenetten en voor de energievoorziening van appartementencomplexen.

Toekomstbestendige warmtepompen

Warmtebedrijven zoals Eneco zijn op zoek naar toekomstbestendige warmtepompen. Daardoor zijn ze geïnteresseerd in natuurlijke koudemiddelen, een breed toepassingsgebied, goed deellast- en vollastrendement, betrouwbaarheid en lage onderhouds- en exploitatiekosten. Hiervoor heeft Dutek een warmtepomp ontwikkeld met koudemiddel propaan voor temperaturen tot 70 á 80 °C en isobutaan voor temperaturen tot 100 °C. “Deze warmtepompen bieden veel flexibiliteit en een hoog rendement, en kunnen 100 °C warmte maken, zelfs bij een brontemperatuur tot -25 °C”, aldus Beltman. De warmtepompen zijn volgens hem geschikt voor appartementen-gebouwen, maar bieden ook mogelijkheden voor warmtenetten en de industrie.

Bestaande warmtenetten

Eneco past overigens al jaren met veel succes warmtepompen (tot circa 65 °C) toe in decentrale warmte-en koudenetten en appartementencomplexen, vaak in combinatie met een wko. De nieuwe generatie warmtepompen van Dutek bieden echter de mogelijkheid om bestaande (hoogtemperatuur-)warmtenetten, maar ook nog te realisaren warmtenetten in bestaande bouw, te voorzien van duurzaam opgewekte warmte.

Lees meer over

Exergieanalyse van een NH₃/CO₂-cascadekoelsysteem met ejector

Exergieanalyse van een NH₃/CO₂-cascadekoelsysteem met ejector

Chinese onderzoekers hebben een wiskundig model van een NH₃/CO₂-cascadekoelsysteem met ejector opgesteld, om het op basis van een thermodynamische...

De thermische beheermodule, hier nog in de constructiefase.

Fraunhofer ontwikkelt propaanwarmtepomp voor 'kleine' industriële...

Propaan wordt alom gezien als het belangrijkste F-gassenalternatief voor residentiële warmtepompen. Onderzoekers van Fraunhofer ontwikkelden onlangs...

Toen en nu: over probleem onvoldoende afvoer condensaat uit condensors

Toen en nu: over probleem onvoldoende afvoer condensaat uit condensors

In een artikel in de RCC K&L van 25 jaar geleden wijst Fons Pennartz erop dat het combineren van verschillende (soorten) condensors op een...

Zo werkt het! Purgers

Zo werkt het! Purgers

Deze keer in de rubriek 'Zo werkt het!' gaan we in op purgers. Ze zorgen ervoor dat er constant niet-condenseerbare gassen (NC's) worden verwijderd...

FreezerData-eigenaar Henk Komin (r) en Daniel Overdevest (ata scientist en mede-eigenaar).

FreezerData spoort onregelmatigheden op en voorkomt storingen

FreezerData is een digitaal bewakingssysteem voor koelapparatuur. Met behulp van slimme software en data afkomstig van sensoren kan het...

Evaluatie van een warmtepompboiler met transkritische CO₂-ejector-expansie

Evaluatie van een warmtepompboiler met transkritische...

Het grote drukverschil in een transkritische CO₂-warmtepompboiler leidt tot een enorm smoorverlies en tot een verslechtering van systeemprestaties....

Condensors bij de fruitopslag in Murcia.

Koudemiddel R455A in koelinstallaties voor opslag levensmiddelen

Als specialist in koelinstallaties voor de voedingsmiddelenindustrie kan de Spaanse fabrikant Greenfrío een breed assortiment leveren. Daarbij wordt...

Themabijeenkomst Hoogtemperatuur Warmtepompen (HT-WP)

Themabijeenkomst Hoogtemperatuur Warmtepompen (HT-WP)

De KNVvK Themacommissie organiseert op 13 juni - aansluitend op de ALV - samen met experts de themabijeenkomst HT-WP, over...