Kansen voor koudetechniek buiten de traditionele sectoren

Kansen voor koudetechniek buiten de traditionele sectoren

De koudetechniek richt zich vooral op voeding, binnenklimaat en datacenters, maar door de energietransitie komen daar nieuwe mogelijkheden bij. Tijdens het Koudecongres op 15 juni geeft professor Kamel Hooman hierover een presentatie. Hij gaat daarbij in op de initiatieven in zijn land van afkomst, Australië. Daar hebben koeltechnische bedrijven de nieuwe mogelijkheden al ontdekt.

Kamel Hooman is sinds vorig jaar professor and Chair of Heat Transformation Technology aan de TU Delft. Daarvoor was hij sinds 2009 professor aan de University of Queensland. Zijn onderzoek, onder meer op het gebied van warmteoverdracht, was er vooral op gericht om het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten.

Onderzoek en ontwikkeling

Professor Kamel Hooman.

In zijn presentatie tijdens het Koudecongres op 15 juni in Houten zal Hooman ingaan op enkele recente onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van koel- en warmtepompsystemen in Australië en Nederland. Hij zal daarbij ook aandacht geven aan kansen voor de koelsector om te groeien en bij te dragen aan de energietransitie.

Kansen in de energiesector

Hooman: “Wat kunnen we leren van ontwikkelingen in Australië? Wat opvalt, is dat de koeltechnische bedrijven daar al verder kijken dan naar de primaire doelgroep. Er zijn ook andere sectoren waar de koeltechniek van pas komt en die we verder kunnen helpen, zoals de energiesector.” Hij wijst daarbij op de organic rankine cycle waarmee restwarmte kan worden omgezet in elektriciteit.

Productie en transport van waterstof

Een andere groeiende industrie waarin koudetechniek van pas komt, is de productie en het transport van waterstof. “Daarbij kan de ervaring met ammoniak van pas komen. Dat kan worden gebruikt als drager van waterstof voor transport over langere afstanden. Verder kan ammoniak een rol spelen in de zeevaart, en diesel of stookolie bij vrachtschepen vervangen. Ook hierbij kan de ervaring uit de koudetechniek een rol spelen”, aldus Hooman.

Lees meer over