Europese Commissie pleit voor soepeler normen brandbare koudemiddelen

Het Europees beleid is erop gericht om koudemiddelen met een hoge GWP-waarde - die bij lekkage een sterk broeikaseffect hebben - op termijn uit te bannen. De Europese Commissie vindt echter dat de huidige normen voor brandbare koudemiddelen een barriu00e8re vormen voor dit beleid; deze normen maken het soms lastig om bepaalde laag-GWP-koudemiddelen toe te passen.
Delen: