Absorptiechiller op zonne-energie

Als zonne-energie wordt gebruikt voor koeling is er sprake van gelijktijdigheid tussen opwekking en afname: de koelbehoefte is doorgaans het hoogst als de zon het hardst schijnt. Een door zonne-energie aangedreven absorptiechiller maakt hier optimaal gebruik van.u00a0
Delen:
Zonnepanelen die de absorptiechiller bij Savo-Solar van energie voorzien. (Foto: Kari Sipilä)