Ontwerp NH3-compressor in teken van hoge COP

Het ontwerp van de V-compressoren van GEA Grasso is vooral gericht op het behalen van een hoge COP. Ook in deellast, waarbij onderzoek uitwijst dat frequentieregeling de beste resultaten oplevert.
Delen: