Gratis marktrapport over koolwaterstoffen als koudemiddel

Life Front, een door de EU gefinancierd platform voor milieubescherming en klimaatactie, heeft een rapport over de toepassing van koolwaterstoffen als koudemiddel beschikbaar gesteld.u00a0
Delen: