Gestage groei op de wereldmarkt voor VRV/VRF

De wereldmarkt voor VRV/VRF-systemen lijkt stabiel; jaar op jaar is er sprake van groei zonder grote pieken of dalen. Veruit de grootste afzetregiou2019s zijn te vinden in Aziu00eb. De afzetcijfers in Europa zijn relatief bescheiden.
Delen: