Toch een hogere vullimiet voor brandbare koudemiddelen?

Onlangs stemde een meerderheid binnen de IEC-commissie tegen een voorstel voor verruiming van de vullimiet voor brandbare koudemiddelen. Inmiddels lijkt de uitslag van die stemming herzien.
Delen: