Personeelstekort in alle lagen van de koeltechniek

Personeelstekort in de koudetechniek is een toenemende zorg. In de verschillende lagen van het koeltechnische bedrijf is behoefte aan mensen met kennis. Maar waar zijn die te vinden? Tal van initiatieven van onder meer de NVKL moeten leiden tot nieuwe aanwas.
Delen: