Zo werkt het! Thermosyphon-oliekoeling

In een hogedrukvloeistofvat kan het condensaat uit de condensors worden opgevangen. Vervolgens kan het koudemiddel naar het lagedrukdeel van de installatie worden geu00ebxpandeerd of kan bepaald worden welke onderdelen van de installatie prioriteit krijgen bij het verdelen van het koudemiddel. Het vloeistofvat wordt in zou2019n geval ook wel voorkeurvat of prioriteitsvat genoemd.
Delen:
Afb. 1: Een voorkeurvat met standpijp<br> (bron: Th-Witt)