De invloed van HFO-koudemiddelen op milieu en klimaat

In een onlangs op de website Open Access Government gepubliceerd artikel wijst Michael Kauffeld op de negatieve effecten van HFO-koudemiddelen op het milieu en klimaat. Om de inzichten van Kauffeld te delen, heeft de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen van de knvvk & young cool een korte samenvatting van het artikel gemaakt.
Delen:
Schematische voorstelling van een 2,3,3,3-tetrafluoropropeenmolecuul (de HFO R1234yf).