Hoe voorkom je geluidshinder van koel- en klimaatinstallaties?

Continu werkende koel- en klimaatinstallaties kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Als achterstallig onderhoud als oorzaak wordt uitgesloten, kan het plaatsen van een omkasting of geluidsisolerende schermen effect sorteren. Beter is het echter om al tijdens het ontwerp van de installatie rekening te houden met het geluidsdrukniveau.
Delen:
Geluidsscherm met roosters (foto: Merford).