Thermische prestaties van koelpanelen met faseovergangsmateriaal in een koeltruck

De toepassing van faseovergangsmateriaal (PCM) in koeltrucks biedt een betrouwbare wijze van koelopslag en transport, omdat de materialen een hoge latente smeltwarmte kennen en hun smeltpunten zeer laag kunnen liggen.
Delen: