Onderzoek naar belemmeringen voor toepassing van brandbare koudemiddelen

De ontvlambaarheid van sommige koudemiddelen vormt een belemmering om ze toe te passen. Hetu00a0EU-project FRONT (Flammable Refrigerant Options for Natural Technologies) brengt in kaart welke ontvlambare middelen toch kunnen worden gebruikt.
Delen: