Afnemende vraag naar R404A zorgt in Groot-Brittannië voor stabilisatie marktprijs

De Britse koudemiddelleverancier A-Gas meldt dat de enorme prijsstijgingen van R404A in Groot-Brittanniu00ebu00a0lijken te zijn afgevlakt. Tegelijk wordt gewaarschuwd dat dit niet opgaat voor R410A.
Delen: