Illegaal koudemiddel ‘overspoelt’ Europa

De F-gassenverorderdening heeft een ongewenst bijeffect: de soms forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren maken koudemiddelen tot interessante handelswaar voor smokkelaars. Ook in Nederland heeft dit grote invloed op de markt.
Delen: