R410A-vervangend koudemiddel R466A officieel gecategoriseerd als ‘niet ontvlambaar’

R466A, een koudemiddel dat door Honeywell is ontwikkeld als mogelijk alternatief voor R410A in airco's en warmtepompen, is door ASHRAE ingedeeld in categorie A1. Daarmee is het middel officieel 'niet ontvlambaar'.
Delen:
Schematische weergave van een trifluorodomethaan-molecuul, een component van R466A.
R410A is al lange tijd het standaardkoudemiddel voor airco’s en warmtepompen, maar het ligt onder vuur vanwege de hoge GWP-waarde. Een van de weinige alternatieven met een lager GWP, R32, heeft als nadeel dat het licht ontvlambaar is, reden voor verschillende koudemiddelfabrikanten om naar andere alternatieven te zoeken. Trifluorodomethaan tegen ontvlambaarheid Een van die alternatieven is R466A. Dit middel, ontwikkeld door Honeywell, bevat net als R410A een mix van R32 als R125. Honeywell heeft er echter trifluorjodiummethaan aan toegevoegd (CF3I), een stof die er enerzijds voor zorgt dat het koudemiddel niet brandbaar is, en die anderzijds bijdraagt aan een lagere GWP. De GWP-waarde van R466A is 733 (R410A: 2.088). Op de markt in 2020 Al in 2018 werd het nieuwe koudemiddel door ASHRAE ‘op voorlopige basis’ ondergebracht in categorie A1 (niet ontvlambaar), dit in afwachting van mogelijk commentaar en beroep van marktpartijen. Inmiddels is het middel dus definitief toegewezen en kan Honeywell het koudemiddel op de markt brengen, onder de handelsnaam Soltice N41. Naar verwachting zal dat ergens in het komend jaar gebeuren. ‘Eerste niet-brandbare alternatief’ Volgens de fabrikant is R466A het eerste niet-brandbare alternatief voor R410A, en vergt het weinig aanpassingen aan R410-apparatuur om het middel als vervanger in te zetten. Volgens Honeywell is het nieuwe koudemiddel uitgebreid getest, door vijftien compressorfabrikanten die het middel tienduizenden uren experimenteel hebben gebruikt in uiteenlopende systemen, zoals VRF en airco’s. Bron: Cooling Post