‘Groei in aircogebruik leidt tot mondiale milieuproblemen’

Wereldwijd wordt airconditioning steeds vaker toegepast. Het International Energy Agency voorziet dat deze tendens tot grote milieuproblemen leidt, tenzij er strenge prestatienormen voor airco-apparatuur komen.
Delen:
Warme streken en gebieden met een hoge luchtvochtigheid kenden de afgelopen 60 à 70 jaar een opmerkelijke economische ontwikkeling, die grotendeels is te danken aan airconditioningtechnologie. Verschillende onafhankelijke studies hebben aangetoond dat een hoge omgevingstemperatuur en slechte binnenluchtkwaliteit van grote invloed zijn op bijvoorbeeld de cognitieve vaardigheden van studenten en de productiviteit van kantoormedewerkers. Grote internationale verschillen Het International Institute of Refrigeration (IIR) schat dat airconditioning goed is voor ongeveer 8 procent van de wereldwijde energieconsumptie. Dit percentage varieert per land, naar gelang het klimaat en ontwikkelingsniveau. Ook het percentage huishoudens dat een airco bezit loopt per land sterk uiteen, variërend van 4 procent in India en minder dan 10 procent in Europa, tot 60 procent in China en meer dan 90 procent in de Verenigde Staten en Japan. In enkele landen in het Midden-Oosten beschikt bijna 100 procent van alle huishoudens over airconditioning. Verdrievouding van energieverbruik Het gebruik van airconditioning neemt nog steeds exponentieel toe, vooral in landen met een opkomende economie. Naar verwachting zal deze trend blijven doorzetten, omdat van de 2,8 miljard mensen die in de warmste gebieden op aarde leven momenteel slechts 8 procent over airconditioning beschikt. Verder verwacht men dat in de huidige context van klimaatverandering en de bijbehorende hogere omgevingstemperaturen, airconditioning overal een grotere rol zal spelen. Als we rekening houden met het verwachte effect van het huidige politieke beleid, mogen we ervan uitgaan dat de vraag naar energie ten behoeve van airconditioning tot 2050 zal verdrievoudigen. Het grootste gedeelte van de verwachte groei bevindt zich in de opkomende economieën, waarbij India, China en Indonesië de helft van de groei voor hun rekening zullen nemen. Technisch inefficiënt De CO₂-uitstoot die hiermee gepaard gaat, zal naar verwachting in 2050 zijn verdubbeld. Het is echter mogelijk om deze toename van energieverbruik en uitstoot af te remmen. Het International Energy Agency (IEA) stelt dat de airco-apparatuur die vandaag de dag verkocht wordt, slechts een derde deel van de technisch haalbare efficiency benutten. Het IEA presenteerde onlangs een ‘Efficient Cooling Scenario’ dat is gebaseerd op een veel strenger beleid dat moet resulteren in strengere energieprestatie-eisen voor airco-apparatuur. De wereldwijde implementatie van dit beleid zou het mogelijk maken om de verwachte toename van de energiebehoefte met een factor drie te verlagen. De cijfers van het IEA leggen de nadruk op de noodzaak van doortastend beleid op het gebied van energie-efficiency, om de duurzaamheid van airconditioning te waarborgen. Bron: IIR/IIF > Leestip: Wereldwijde verkoop airconditioningsystemen groeit met 4 procent