koudemiddelen

Beoordeling van het lekkagegevaar van propaan in airconditioning

Beoordeling van het lekkagegevaar van propaan in airconditioning

Het grootste obstakel bij het gebruik van propaan (R290) als alternatief voor HFK-koudemiddelen is de lichte ontvlambaarheid. Een groep Chinese...

De grenswaarde waarbij met een CO₂-installatie moet worden voldaan aan de NPR 7601 ligt op 10 kg.

Op 1 januari 2024 verandert wetgeving installaties met natuurlijke...

Op 1 januari 2024 gaan er nieuwe regels gelden voor koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak, CO₂ of koolwaterstoffen als koudemiddel. Het gaat...

Regels nieuwe F-gassenverordening op een rijtje

Regels nieuwe F-gassenverordening op een rijtje

Op 5 oktober hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de tekst...

'Veel ZZP'ers werken zonder vereist certificaat aan F-gasinstallaties'

'Veel ZZP'ers werken zonder vereist certificaat aan F-gasinstallaties'

Om aan met F-gassen gevulde splitwarmtepompen, -airco's en koelinstallaties te mogen werken, is een BRL 100-bedrijfscertificaat en BRL...

Verslag: Europese conferentie van het IIR (2)

Verslag: Europese conferentie van het IIR (2)

Op de 20th IIR European Conference, die op 8 en 9 juni plaatsvond in Milaan, passeerden de laatste ontwikkelingen in de koudetechniek en...

Informatie gemakkelijker vindbaar op nieuwe website Climalife

Informatie gemakkelijker vindbaar op nieuwe website Climalife

Koudemiddelleverancier Climalife heeft onlangs haar website vernieuwd. De navigatie is verbeterd en er zijn functies toegevoegd die ervoor zorgen dat...

Refbuster: snel, veilig en efficiënt koudemiddel afpompen

Refbuster: snel, veilig en efficiënt koudemiddel afpompen

Commercieel directeur Edwin Ernste van Celsis draait er niet omheen: een installateur die zelf nog koudemiddel afpompt, is knettergek. Met Refbuster...

Circulaire initiatieven in de koeltechnische markt (3)

Circulaire initiatieven in de koeltechnische markt (3)

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben waarin zoveel mogelijk duurzame, hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt en waarin afval niet...

De conferentie telde bijna 250 deelnemers uit verschillende continenten (foto: Centro Studi Galileo).

Verslag: IIR-conferentie in Milaan over koudetechniek en...

Op de 20th IIR European Conference, die op 8 en 9 juni plaatsvond in Milaan, passeerden de laatste ontwikkelingen in de koudetechniek en...

Nieuw meetapparaat toont emissie F-gassen in Duitsland aan

Nieuw meetapparaat toont emissie F-gassen in Duitsland aan

Onderzoekers van de Goethe-universiteit in Frankfurt hebben een meetapparaat in gebruik genomen dat continu en met hoge nauwkeurigheid concentraties...