'Geregenereerd koudemiddel is de 'rising star' van de koudetechniek'

'Geregenereerd koudemiddel is de 'rising star' van de koudetechniek'

De uitfasering van F-gassen is in volle gang. Hierdoor worden deze koudemiddelen steeds schaarser. Het regenereren van afvalkoudemiddelen tot de originele specificaties biedt echter uitkomst; het speelt nu en in de toekomst - met een verdere aanscherping van de F-gassenverordening in het vooruitzicht - een cruciale rol in de sector. "Willen we aan de milieuverplichtingen voldoen, dan kunnen we niet zonder".

Aan het woord is Edwin Ernste, Country Manager van A-Gas (inmiddels niet meer werkzaam bij A-Gas). Het bedrijf is thuis in de markt van koudemiddelen. Het bedrijf is leverancier en verwerker van koelgassen. Bovendien ondersteunt het bedrijf via A-Gas Rapid Recovery installateurs bij het afpompen en opnieuw vullen van koelinstallaties. Voor dit laatste zijn engineers van A-Gas dagelijks in de weer.

Fullservice dienstverlening
“Deze dienst is efficiënt, snel, duurzaam, flexibel en kostenbesparend”, aldus Ernste. “Eerlijk gezegd zijn installateurs bij installaties met een inhoud van meer dan 25 kilogram knettergek als ze deze zelf afpompen. Wij kunnen dat sneller en goedkoper.” Hierbij biedt A-Gas een fullservice dienstverlening. “De arbeid, de cilinders, het transport, de rapportages; wij verzorgen het allemaal. En het voordeel is voor de installateur, die houdt zijn handjes vrij om te doen waarvoor hij feitelijk wordt ingehuurd, namelijk het repareren van de installatie.”

Eerlijk gezegd zijn installateurs bij installaties met een inhoud van meer dan 25 kilogram knettergek als zij deze zelf afpompen.

900 kilogram R134A in vijf uur afgepompt
Volgens Ernste kan een installateur zomaar een of zelfs twee dagen druk zijn met het afpompen van het systeem. “Wij hebben recent een installatie met 900 kilogram R134A in vijf uur afgepompt. En dat is inclusief alle werkvoorbereiding en rapportages.” Overigens ziet Ernste deze dienstverlening groeien. “Enerzijds doordat meer bedrijven hun installaties saneren en vervangen door een nieuw, milieuvriendelijk alternatief op basis van natuurlijke koudemiddelen, en anderzijds door veel retrofits. Men turnt de installatie daarbij om van een hoog- naar een laag-GWP-koudemiddel.”

Recoveren, regenereren en hergebruiken
A-Gas richt zich al jaren het hergebruik van hulpbronnen en het stimuleren van het recoveren, regenereren en hergebruiken van bestaande (koel)gassen in plaats van ze simpelweg door nieuwe te vervangen. Deze focus staat centraal in de ‘groene reis’ die A-Gas volgens Ernste aflegt, en in de steun voor een circulaire economie. Het Britse bedrijf dat nu dertig jaar bestaat en sinds 2018 in de Benelux onder leiding staat van Ernste, bevindt zich bij deze insteek namelijk in het hart van de koeltechnische branche.

Edwin Ernste: “Wij hebben recent een installatie met 900 kilogram R134A in vijf uur afgepompt. En dat is inclusief alle werkvoorbereiding en rapportages.” 

Snel groeiende markt
“Wij ondersteunen installateurs bij afpompen van de gassen, maar zijn ook leverancier van maagdelijke en geregenereerde koelgassen. Vooral de markt voor geregenereerde koelgassen groeit hard. De reden? De F-gassenverordening, waardoor er van bepaalde gassen steeds minder op de markt is.” Dat laatste moet niet worden onderschat, stelt Ernste. De F-gassenuitfasering is in volle gang, en de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor een verdere aanscherping zorgen ervoor dat hoog-GWP-koudemiddelen steeds schaarser worden. Het regenereren van afvalkoudemiddelen zal daarom een cruciale rol spelen om ervoor te zorgen dat onze branche aan haar milieuverplichtingen voldoet.” Daarnaast ziet Ernste een andere ontwikkeling. “Leveranciers als Daikin vullen hun nieuwe systemen steeds vaker af met geregenereerd koudemiddel. Dat is namelijk duurzaam en milieuvriendelijker dan een nieuw gas.”

De wind in de zeilen
Het zorgt ervoor dat A-Gas de wind in de zeilen heeft. Ernste: “A-Gas is wereldwijd de grootste verwerker van afvalkoelgassen. Op het moment dat een koelgas niet meer op specificatie is, wordt het vernietigd. Maar wij kunnen een vervuild koelgas ook helemaal ontleden en ontdoen van vetten, vocht en ander koelgas waarmee het is vermengd. Bij dat laatste geldt dat wij het koelgas weer volledig op specificatie kunnen brengen, ervoor zorgen dat het gelijk is aan de kwaliteit van een nieuw product en daarna beschikbaar kunnen stellen aan de markt.”

Wij kunnen een vervuild koelgas ook helemaal ontleden en ontdoen van vetten, vocht en ander koelgas waarmee het is vermengd. Bij dat laatste geldt dat wij het koelgas weer volledig op specificatie kunnen brengen, ervoor zorgen dat het gelijk is aan de kwaliteit van een nieuw product en daarna beschikbaar kunnen stellen aan de markt.

All-in-prijs zonder verrassingen
Dat alles doet A-Gas tegen een scherpe prijs, zegt Ernste. “Het verwerken van koelgas is over het algemeen erg duur voor installateurs. Er worden veel verschillende en verborgen kosten doorberekend; reinigingskosten van de cilinders, een hoge prijs per kilogram ingeleverd gas, het transport, de rapportage, noem het allemaal maar op. En de installateur krijgt er de rekening voor gepresenteerd. Wij hanteren een eenheidsprijs, all-in. Daardoor weet de installateur vooraf precies wat het kost.”

Ondersteunen van circulaire economie
Ernste durft het met harde cijfers te onderbouwen. “Een installateur bespaart via ons gemiddeld tussen de 50 en 80 procent ten opzichte van de traditionele verwerkers.” Ernste verzekert dat installateurs en hun klanten naast dit prijsvoordeel ook op een andere manier profiteren van de dienstverlening door A-Gas. “Door gebruik te maken van geregenereerd koudemiddel ondersteunen zij actief de circulaire economie; er wordt bespaard op het grondstoffenverbruik, het energiegebruik en het onnodige transport dat samengaat met de productie van nieuwe grondstoffen. Hiermee is het geregenereerde koudemiddel de ‘rising star’ van de koudetechniek.”

Dit artikel is gesponsord door A-Gas.

Edwin Ernste gaf op 26 april, tijdens het Seminair CO2 op de golfclub in Lieren, een presentatie over de ontwikkelingen rond  F-gassen.

Edwin Ernste over F-gassen in zwaar weer

Dat de F-gassen in zwaar weer zitten, is de belangrijke conclusie van Edwin Ernste, directeur van Celsis in Apeldoorn. Tijdens zijn lezing op een...

Koudemiddelverdeling in een pekelwater/water-warmtepomp bij gebruik van propaan

Koudemiddelverdeling in een pekelwater/water-warmtepomp bij gebruik...

Een Spaans-Duits onderzoeksteam heeft de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar een pekelwater/water-propaanwarmtepomp met een klein...

Inzendtermijn casestudies natuurlijke koudemiddelen ATMO Europe 2024 geopend

Inzendtermijn casestudies natuurlijke koudemiddelen ATMO Europe 2024...

ATMOsphere, dat de ATMO-events over natuurlijke koudemiddelen organiseert, roept de koeltechnische wereld op om casestudies in te zenden voor ATMO...

Beeld: Aeres Tech.

Monteursdag koude- en klimaattechniek op 1 oktober in Arnhem

NVKL en Wij Techniek organiseren op 1 oktober 2024 een monteursdag voor monteurs in de koude- en klimaattechniek. Deze dag vindt plaats bij Burgers'...

Een productverbod dat op 1 jan 2029 ingaat, betreft nieuwe splitunits (>12 kW) gevuld met een F-gas met een GWP >750.

Vóór 'F-gassenproductverbod' geproduceerde apparatuur mag onbeperkt...

Op basis van de F-gassenverordening treden de komende jaren een aantal productverboden in werking voor specifieke koeltechnische apparatuur en...

Lekveiligheid van een propaan-airconditioner met geïntegreerde ventilatie

Lekveiligheid van een propaan-airconditioner met geïntegreerde...

Een groep Chinese wetenschappers heeft een nieuwe airconditioner met geïntegreerde ventilatie gepresenteerd. Het doel ervan is niet alleen om de...

Onderzoek naar de drukval van R454B en R32 als vervangers van R410A

Onderzoek naar de drukval van R454B en R32 als vervangers van R410A

Twee potentiële vervangers van koudemiddel R410A zijn R454B en R32. Voordat deze alternatieven daadwerkelijk worden toegepast, is het van belang om...

Ammoniaklek in Thaise ijsfabriek veroorzaakt tientallen gewonden

Ammoniaklek in Thaise ijsfabriek veroorzaakt tientallen gewonden

Door een ammoniaklek in een ijsfabriek in de buurt van Bangkok zijn vorige week 160 mensen gewond geraakt, waarvan enkele ernstig. Volgens de...