Meten is Weten - ook in de koudetechniek

Meten is Weten - ook in de koudetechniek

Bedrijfszekerheid, doelmatigheid en een laag energieverbruik, dragen bij aan de continuïteit van de processen in uw bedrijf. Optimalisatie van de koelinstallatie levert een belangrijke bijdrage in de verbetering van deze doelstelling. Door het meten van gas, vloeistof of olie in het koudesysteem kunnen opzienbarende besparingen worden behaald. Hamapo levert unieke geavanceerde elektronische componenten, ontwikkeld door HB Products speciaal voor de koeltechniek, die optimale oplossingen bieden voor energie-efficiënte verdamperregeling, niveauregeling en oliebeheer.

Bij industriële koudesystemen zien we vaak NH3 pompsystemen die nog volgens traditionele ontwerpregels worden uitgevoerd. Kenmerken hiervan zijn afscheidervaten met significante afmetingen, met als gevolg een flinke ammoniak inhoud. En daarbij de enorme leidingen om drukval te verlagen vanwege de 2-fasen stroming van gas en vloeistof in de natte zuigleiding.

Integraal benaderen

Door gebruik te maken van HB Products componenten kunnen de oude ontwerpregels worden losgelaten. Met de intelligente elektronische componenten van HB is veel mogelijk. Doordat factoren als snelheid, precisie en rekencapaciteit vrijwel onbegrensd zijn, kan elk proces beter beheerst en verder geoptimaliseerd worden.

De resultaten zijn bijzonder effectief voor zowel de investering als ook de operationele kosten. Want de verbeteringen reiken veel verder dan enkel besparing op hoeveelheid koudemiddel en drukval, tenminste als het integraal benaderd wordt, en goed gemeten; want Meten is Weten ook in Koudetechniek.

De voordelen die behaald kunnen worden op een rij:

  • Minder ammoniak circulatie in het systeem.
  • Verkleinen van circulatievoud, pompen en leidingen.
  • Beperken of laten vervallen van de NH3- afscheider.
  • Minder ammoniak inhoud.
  • Effectief gebruik van de 'double riser' zonder deellast probleem.
  • Kleine temperatuur verschillen vanwege hogere zuigdruk.
  • Minder product indroging.
  • Verbeterde COP.
  • Besparing op de investering.
  • Besparing op de operationele kosten.

Vele en belangrijke voordelen die pleiten voor 'Low Charge' ammoniak-systemen. Ook voor andere koudemiddelen zijn deze voordelen direct te behalen met de bijbehorende besparingen.

Op het Koude Congres op 15 juni wordt uitgebreid ingegaan op de oplossingen die voorhanden zijn en welke technieken direct een bijdrage leveringen om deze optimalisering tot stand te brengen.

Dit artikel is gesponsord door Hamapo en HB Products